Нови методи на третман на рак на дојка - Acıbadem Healthcare Services (MK)
Нови методи на третман на рак на дојка

Нови методи на третман на рак на дојка

Далеку посупериорна од мамографијата! Дијагностицирањето и третманот на рак на дојка во најраниот стадиум сега се многу полесни. Новите студии покажуваат дека капацитетот на томосинтезата за детекција на канцер е 40% повисок од оној на мамографијата. Томосинтезата исто така ја намалува можноста за погрешна дијагноза и непотребна биопсија, бидејќи притисокот што се аплицира врз дојките е помал од оној на конвенционалната мамографија. Друг метод што го олеснува дијагностицирањето е четиридимензионалниот ултразвук. Со оглед на тоа што апаратот може да продуцира голем број снимки од дојката за кратко време, не се испушта ниту една област од дојката и се елиминираат операторските грешки. Од друга страна, прегледот со МР е многу успешен во раното откривање, посебно кај жените со висок ризик од канцер. Покрај раното откривање на канцер, овој метод исто така обезбедува заштита на дојката за време на операцијата со помош на биопсии кои се потпомогнати со МР. Напредокот не е ограничен само на дијагноза. Новите методи на иглена биопсија овозможуваат целосно отстранување на сомнителниот дел. Како резултат на тоа, исто така е возможно целосно отстранување и на бенигни тумори, без да има потреба од операција.

ТРЕТМАН

ТЕХНОЛОГИЈА

ACIBADEM

×
Search