Што треба да знаете за спастицитетот што е асоциран со церебрална парализа - Acıbadem Healthcare Services (MK)
Што треба да знаете за спастицитетот што е асоциран со церебрална парализа

Што треба да знаете за спастицитетот што е асоциран со церебрална парализа

Церебралната парализа, која предизвикува трајни негативни ефекти врз мозокот, се појавува кога ќе дојде до повреда на мозокот за време или по раѓањето. Церебралната парализа се манифестира во форма на абнормалности во движењата или формата, а се појавува во различни типови, зависно од локацијата на повредата во мозокот.

Што е спастицитет?

Спастицитет е најчестиот тип на нарушување на движењата кај церебралната парализа. Ова нарушување на движењата се среќава кај 60% од децата кои се родени со церебрална парализа. Спастичната церебрална парализа прогредира во форма на ограниченост на движењата и деформитети, што се должи на интензивирање на вкочанетоста на мускулите на рацете и нозете. Во Турција, главната причина за спастична церебрална парализа кај бебињата е недостиг во снабдувањето со кислород за време на породувањето поради разни фактори. Децата со спастична церебрална парализа претходно претрпеле трајна повреда на мозокот пред, за време или по раѓањето (во текот на првите години) и, како резултат на тоа, се соочуваат со тешкотии при движењето и вкочанетост во мускулите, којашто се нарекува спастицитет. Спастичната церебрална парализа е поделена во подтипови, зависно од формата на нарушувањето на движењето и локацијата во телото. Во најчестата форма, вкочанетоста е присутна во мускулите на рацете и нозете во различен степен. Во умерената форма се опфатени само нозете. Децата со умерено нарушување научуваат да одат подоцна и одат напрсти. Кај потешките форми, нарушувањето на движењата е видливо и во рацете и во горниот дел на нозете. Децата со оваа форма на спастицитет или доцна научуваат да одат или воопшто не успеваат да научат. Кај потешките случаи, детето може да не биде во состојба да стане од кревет. Во некои од тие случаи, детето можеби воопшто нема да може да се движи.

Како се дијагностицира спастична церебрална парализа?  

Спастичната церебрална парализа се дијагностицира кај бебињата кои се родени со проблеми, предвремено родените бебиња, бебињата со мала родилна тежина, бебињата кои се ставаат во инкубатор по раѓањето, бебињата чии мајки имале сериозни здравствени проблеми за време на бременоста и бебиња чиј развој индицира некаков недостаток или отстапување, кога докторот или семејството на бебето ќе забележат или имаат сомнежи дека значајно се разликуваат од другите деца. Главниот метод за дијагностицирање на спастична церебрална парализа е МР на мозокот.

Едукацијата на семејствата е многу важна       

Ако верувате дека вашето дете има спастицитет што е асоциран со церебрална парализа, соберете информации за неговата состојба и контактирајте ги релевантните институции. Не споредувајте го вашето дете со другите деца. Охрабрувајте го вашето дете да ги развива своите вештини. Учете од искуствата и успешните приказни на децата со церебрална парализа и нивните семејства, не занемарувајте ги вашите потреби и социјалната средина. Можете да му помогнете на вашето дете само ако останете силни. Станете дел од тимот за рехабилитација и едукација на вашето дете. Охрабрувајте го вашето дете да ги прави самостојно нештата за кои е тоа можно. Соберете информации за вашите права во случаите на спастицитет што е асоциран со церебрална парализа.

ТРЕТМАН

ТЕХНОЛОГИЈА

ACIBADEM

×
Search