ACIBADEM Health Point

Health Point

Сите лица кои што поседуваат “Health Point” картички, имаат пристап на следниве содржини;

 • Бесплатни итни амбулантни услуги во Аџибадем болниците во текот на престојот (двапати годишно,без дополнителни трошоци).
 • Бројни попусти за здравствени и стоматолошки услуги во сите Аџибадем болници.
 • Бројни попусти за услуги за домашна нега која ја обезбедува  “Acıbadem Mobile”во Истанбул. 
 • Бројни попусти во сите кафетерии на “Acıbadem Café Aplus”.
 • Второ медицинско мислење кое го даваат светски познати лекари.
 • Услуги за превод на англиски, руски, француски, и арапски јазик преку контакт центарот. 
 • За време на вашиот престој пристап до сите пултови на “Health Point Welcome Lounge”кои што се наоѓаат на сите аеродроми во Истанбул .
 • VIP трансфери од и до Аџибадем болниците во Истанбул. 
 • Мобилна апликација“Acıbadem Health Point”.
 • Бројни попусти во рестораните “Rosario Italian”.
 • Првиот стоматолошки преглед со  Панорамска рентгенска снимка е бесплатен  за сите корисници на“Acıbadem Health Point”картичката .
 • Различни попусти во кафетериите “Caribou Coffee” (Важи и во болниците “AcıbademMaslak”)
 • Специјални понуди во хотелите  “Avantgarde” (во Левент и Бодрум ) за корисниците на  “Health Point” картичката.

Барање за картичката “Health Point”:   healthpointcrm@acibadem.com

За повеќе информации упатете се до интернет страната на “Acıbadem Health Point”:   web site

Emergency Healthcare and Transportation Services
Здравственанегавоитниситуации и услугизатранспорт

“Health Point” претставуваеден интегриран систем, проектиран да обезбеди итна здравствена нега и тоа во најкраток можен рок,преку неколку канали. За членовите на клубот  “Health Point”, пристапот за итната здравствена нега и амбулантната услуга им е обезбеден преку контакт центарот, интернет страниците и мобилните апликации.

Medical Coaching and Consulting
Медицинскосоветување и консултации

Како член на клубот  “Health Point” побарајте го бројот   +90 216 544 46 64, со што веднаш можете да се консултирате со нашите доктори за сите итни и други здравствени проблеми и да побарате совет, во секое време 24/7.

Call Center in Your Own Language
Контакт центар наповеќе јазици

Како член наклубот  “Health Point” бирајте го бројот  +90 216 544 46 64,  и бесплатно можете да го контактирате нашиот контакт центар на англиски, руски и арапски јазик 24/7 корисничка поддршка.

Turkish Assistant
Поддршка на турскијазик 

Ви обезбедуваме поддршка за превод од турски јазик при итни ситуации. Доволно е да ги контактирате нашите колеги кои даваат поддршка за превод од Турски јазик преку нашата интернет страница или апликација.

Pharmacies on Duty
Дежурна aптека

Доколку имате прашања во врска со лековите кои што ви се препишани потребно е да разговарате директно со фармацевт не со супервизор. Нашите аптеки најчесто работат 6 дена во неделата и не работат во недела. Но има дежурни аптеки кои што се отворени 24/7. Доколку аптеките на кои што сте се упатиле се затворени на нив се наоѓаат информации за аптеки кои што се отворени.

Како член на клубот“Health Point”, побарајте го бројот  +90 216 544 46 64 и дознајте кои аптеки се дежурни и нивните локации. Информации за отворените аптеки ги обезбедува нашиот тим во контакт центарот кој дава корисничка подршка 24/7.

Information on Nearest Inpatient or Outpatient Facility
Информации за најблиска установа за прием на пациенти

Kaко член на клубот “Health Point” доволно е да го изберете бројот  +90 216 544 46 64, посетете ја интернет страницата www.acibademhealthpoint.com или употребете ја нашата апликација и дознајте која  установа ви е најблиска за прием на итни случаи.

Arrangements for Inpatient Admission
Организација за прием на пациенти 

За членовите на клубот  “Health Point”, Групацијата Аџибадем, покрај тоа што со своите 18 болници, 13 медицински центри и исклучително професионален медицински персонал обезбедува безпрекорни здраствени услуги, исто така нуди помош за организирање и закажување на прегледи и трансфер до и од болницата.

Free WiFi at Healthpoint Locations and Shuttle Cars
Бесплатен WiFi на сите  “Healthpoint” локации и превоз со службени возила

Членовите на клубот  “Health Point” можат да користат бесплатен интернет на сите пултови на “Health Point” клубот како и во нашите службени возила.

Free Shuttle Services From Airport to Acıbadem Facilities
Бесплатен превоз со службените возила на нашите болници од аеродром до Аџибадем здравствените центри

Тимот на “Health Point” ќе ве пречека на аеродромот при пристигнувањето и ќе ве придружува во текот на сите медицински трансфери до Аџибадем болниците. Превозните услуги ќе бидат обезбедени директно од хотелите со кои што соработуваме и во болниците Аџибадем од “shuttle point”.

Organization of Accommodation
Организација на сместување

Acibadem “Health Point” има склучено договор за пониски цени со голем број хотели. Хотелите со кои соработуваме се наоѓаат во близина на Аџибадем болницата или во централното градско подрачје.Оваа услуга ја обезбедуваме исклучително за пациентите на Аџибадем болницата.

Во моментот кога ќе пристигнете нааеродромот, нашиот “Health Point” тим ќе ви помогне во изборот за сместување според вашите потреби.

Comfortable, free of charge Lounge at İstanbul Atatürk Airport
Удобен и бесплатен престој вомеѓународниот аеродромот во Истанбул

Искористете ги услугите и комфорот кој што ги нуди меѓународниот аеродромот во Истанбул. Одморете се услужете се со кафе и со wi-fi бесплатната услуга, можете да ги проверите потребните информации.

×
Search