4D ултрасонографија на дојка – ACIBADEM (Аџибадем)
4Д УЛТРАЗВУЧЕН ПРЕГЛЕД НА ДОЈКИ

4Д УЛТРАЗВУЧЕН ПРЕГЛЕД НА ДОЈКИ

Обезбедувње на нови снимки за секој дел на дојките

ABVS (Автоматски волуметриски скенер на дојките ) претставува ново технолошко решение во мамографијата на дојките познато како и автоматски ултразвук на дојките, волуметриски ултразвук или 4Д ултрасонографија.

4Д ултразвучното снимање на дојките овозможува снимање на дојките во стандардни позиции. Добиените снимки се прегледуваат преку специјален екран; а прегледот  на снимките го прави лекар специјалист. Техниката овозможува повторно креирање и повторно мерење на сликите на секоја рамнина на екранот и на тој начин, апсолутно е минимизирана можноста од појавување на грешка на снимката и ги спречува сите така наречени “изчезнати“ сомнителни настани кои се поврзани со снимање на градите.

ТРЕТМАН

ТЕХНОЛОГИЈА

ACIBADEM

×
Search