САЈБЕР НОЖ (CyberKnife)

САЈБЕР НОЖ (CyberKnife)

Филигранска прецизност во лечењето на канцерогените ткива

Сајбер ножот е технолошки напреден радиохируршки систем кој обезбедува милиметарска прецизност во лечење на канцерот во било кој дел на телото.

Сајбер ножот посебно се користи во комплексни операции на повеќе тумори, како и за лечењето на туморите кои неможат да се одстранат хируршки. Со својата посебна, милиметарска прецизност ги намалува потенцијaлните оштетувања на здравите ткива околу туморот. Сајбер ножот ги праќа и лоцира респираторните движења во корелација со помрднувањето на туморот во текот на самата постапка, и обезбедува прецизна терапија при зрачењето.

Сајбер ножот е безболен и општа анестезија не е потребна во текот на терапијата. Пациентот после терапијата многу брзо се враќа на своите секојдневни обврски.

Што е сајбер нож?

Сајбер нож е радиохируршки систем кој е дизајниран за лечење на тумори со исклучителни, милиметарски прецизности. Системот овозможува исклучително прецизно фокусирање на високите дози на зрачења на канцерогените ткива во мозокот и телото. Истовремено, заштитата од последиците од зрачење на здравото ткиво е на максимално ниво. Компјутерски контролираната роботизирана технологија практично се движи и се поместува околу пациентот и дозира зрачења од повеќе стотини различни агли. Во основа, сајбер ножот е напреден линеарен акцелератор поставен на робот кој обично се користи во индустрискиот сектор. Тој е стереотактичен радиохируршки (SRC) уред кој користи зраци наведени на канцерогените зони во мозокот и телото, посебно на тешко достапните места, и испушта високи дози на зрачења додека истовремено максимално го штити здравото ткиво.  SRC, кој може да се дефинира и како терапија за тешко достапните места, се подразбира комплетно уништување на туморот во само една сесија со високи дози на радијација по одредувањето на 3Д кординатите. Кога оваа терапија се применува во повеќе сесии (3-5), се нарекува стереотактична радиотерапија  (SRT).

Кои специјалисти можатдавршаттретманисо сајбер нож?

Лицата кои работат со Сајбер ножот се специјалисти за радиолошка онкологија. Меѓутоа, во процесот се вклучени и специјалисти за медицинска физика кои се одговорни за квалитетот на третманот, радиолошки технолози кои ги употребуваат апаратите за третман, медицински сестри кои асистираат на докторите за следење на напредокот на пациентот, како и служби за прием на пациентот, кои помагаат во врска со разни прашања и процедури со цел третманот да се направи поефикасен и поудобен за пациентот и обезбедуваат поддршка за специјалистот за радиолошка онкологија.

Кои типови на тумор се третираат со Сајбер ножот?

Сајбер ножот може да се користи за лечење на сите лезии во мозокот и регијата на главата и вратот, без ограничувања во поглед на позицијата и големината. Се претпочита при третманот на малигни и бенигни тумори, метастази, артериовенски малформации и некои функционални болести.

 • Исто така, може да се користи кај канцери на белите дробови,  простатата, канцери во главата и вратот, вертебрални тумори, канцери на панкреасот и метастази кои се појавуваат во мал број, но не можат да се третираат со други методи, канцери на белите дробови и црниот дроб кај кои туморот го менува местото при респирација или  движења во цревата, некои тумори кои во минатото не можеа да се третираат или можеа да се третираат само со операција, која од своја страна предизвикувале други оштетувања, тумори околу очите поради кои окото мора да биде хируршки отстрането, како и нарушувања на ‘рбетот кои се многу чувствителни на радијација.
 • Методот се користи кај пациенти кои биле предходно подложени на радиотерапија, но болеста повторно се појавила во истото подрачје.

Што претставува Сајбер ножот за пациентот?

Сајбер ножот е соодветен третман за лечење на лезии кои се наоѓаат во мали и тешко достапни места и не можат да се отстранат со операција.

 • Сајбер ножот е опција за тумори за кои не е потребна операција за тумори кои бараат сложена операција или не се операбилни.
 • Системот го изведува третманот со сензитивност на мерки кои се помали од милиметар и целта е оштетувањето на здравото ткиво да се сведе на минимум.
 • Се обезбедува брз третман со мал број на сесии на апликација чиј број варира од 1 до 5 сесии.
 • Во текот на третманот, туморот и движењата на пациентот можат да се следат со систем воден со слика и компјутерски контролирана роботска технологија. Промените можат веднаш да се детектираат и да се корегираат.
 • Сајбер ножот го следи дишењето на пациентот и движењето на туморот, врши сензитивни корекции и во согласност со тоа прецизно го фокусира зрачењето.
 • Можат да се третираат повеќе тумори во исто време.
 • Процесот е безболен и не е потребна анестезија.
 • Пациентот не мора да биде хоспитализиран и може за многу кратко време да  се врати на својот секојдневен живот

Подетално за Сајбер ножот

Системот за радиохирургија Сајбер нож е уред кој е дизајниран за третман на канцер. Главно, се состои од линеарен акцелератор кој тежи 140kg, произведува Х-зраци (ренгенски зраци) од 6 MV, позициониран на индустриски робот со шест зглобни елементи и кревет кој може да се движи во шест правци. Роботот има сензитивност од 0,2mm. Со снимката на Сајбер ножот, како комбинација од утврдување на целта на зрачење и контролираниот роботски систем кој врши следење на туморите и се зрачат многу прецизно.

Примена на Сајбер ножот

При примената на Сајбер ножот, на пациентот му се става пластична маска и нема хируршки зафат. Во текот на третманот, пациентот се поставува на маса која е контролирана со робот, кој може да се движи во шест правци. Системот за снимање, чија намена е да ја утврди локацијата на туморот, го пронаоѓа туморот и ги следи промените во неговото движење и прецизно ги третира туморите на белите дробови и црниот дроб кои се поместуваат како резултат на дишењето. За време на третманот пациентот немора да го задржува здивот, туку може да дише нормално. Пред третманот, системот ги споредува снимките од компјутерската томографија и магнетната резонанца со снимките кои се прават во текот на самиот третман. Со помош на компјутерот, веднаш се достапни добиените координати на туморот и се прилагодува дозата на зрачење. Поради тоа, врз третманот не влијаат малите движења на пациентот. Третманот е ограничен на туморот, додека оштетувањето на околното здраво ткиво е сведено на минимум.

Сајбер ножот првиот и единствениот роботски систем за радиохирургија во светот, дизајниран за милиметарски прецизен третман на канцер во било кој дел од телото. Благодарение на овој систем, канцерозните места во мозокот и во телото можат да се третираат со високи дози на радијација. Нормалното ткиво е максимално заштитено од ефектите на радијацијата. Направата за третман се врти околу пациентот со помош на компјутерски контролирана роботска технологија и го спроведува третманот со примена на радијација од стотици различни агли. Сајбер ножот е составен од подсистеми кои се резултат на напредна висока технологија. Сајбер ножот, кој истотака овозможува утврдување на местото на туморот со помош на систем за водење врз основа на снимки, е компјутерски контролиран роботски систем со висока прецизност и модерен роботски систем за позиционирање на пациентот. Сите овие системи овозможуваат третман на тумори со висока прецизност.

Кои состојби можат да се излечат?

Сајбер ножот е одобрен од страна на FDA (американската Агенција за храна и лекови) за третман на тумори и лезии во кој било дел од телото кои што се соодветни за радиотерапија.  Меѓутоа, пациентите треба да се консултираат со своите лекари за да се утврди дали овој третман е соодветен за нив. Состојбите кои можат да се третираат со Сајбер ножот вклучуваат:

 • Примарни и метастатски мозочни тумори
 • Канцер на ‘рбетот
 • Тумори на ‘рбетниот мозок
 • Тумори на мекото ткиво (белите дробови, бубрезите, црниот дроб, панкреасот)
 • Акустични неуроми
 • Менингиоми и тумори на базата на черепот
 • Питуитарни тумори
 • Рекурентни и резидуални тумори
 • Артериовенски малформации (AVMs)
 • Функционални нарушувања, како што е тригеминална неуралгија

Кои се предностите на Сајбер ножот?

 • Безболен третман
 • Не постојат болки кои се поврзани со третманот со зрачење што се врши со системот за радиохирургија Сајбер нож.
 • Без рамки
  Можноста на Сајбер ножот е да врши корекции при движење на пациентот во текот на третманот, ги елиминира болката и непријатноста кои се поврзани со тврдите метални рамки за главата кои се користат со другите стереотактични техники.
 • Можност за третман на кој било дел од телото
  Уникатниот дизајн на Сајбер ножот овозможува третман на тумори и лезии во кој било дел од телото, што е сосема нов пристап во радиохирургијата. Лекувањето со радијација може да се примени на меки ткива, како што се белите дробови, црниот дроб, бубрезите и други органи, како и на мозокот и ‘рбетот.
 • Амбулантно лекување
  Третманот со Сајбер ножот го намалува ризикот од компликации и времетраењето на опоравувањето кои се поврзани со традиционалната хирургија. Со Сајбер ножот исто така може да се врши и радиохирургија во фази, при што вкупната доза на зрачење е поделена во две до пет помали дози во текот на неколку дена. Ова е посебно корисно кога се третираат поголеми тумори или тумори кои се во близина на чувствителни регии, обезбедувајќи подобра заштита за околното ткиво. По третманот повеќето пациенти можат да се вратат дома и да продолжат со своите редовни активности.

Техники кои се користат во примената на радиолошката онкологија:

SRT / SRS:

Стереотактична хирургија (SRS) може да се објасни како третман на туморите во специфичните места во телото со помош на координати и се однесува за комплетно уништување на туморот во една сесија користејки високи дози на радијација со помош на 3Д координати. При применување на истата терапија во повеќе сесии третманот се нарекува стереотактична радиотерапија (SRT).

ТРЕТМАН

ТЕХНОЛОГИЈА

ACIBADEM

×
Search