CyberKnife - ACIBADEM (Аџибадем)
Третман со CyberKnife (сајбер нож)

Третман со CyberKnife (сајбер нож)

CyberKnife е напредна технологија за неинвазивна, безболна радиохирургија која нуди субмилиметарска прецизност во лекувањето на ракот во кој било дел од телото.

Што е CyberKnife?

CyberKnife е напреден линеарен акцелератор проектиран за лекување на рак. Може да се користи за лекување на канцерозни и неканцерозни тумори и некои други состојби каде што соодветна терапија е зрачењето. CyberKnife се состои од линеарен акцелератор со тежина од 140 kg кој произведува 6 MV рендген зраци, позициониран на индустриски робот со 6 зглобови и роботски кревет за пациенти што може да се движи во шест насоки. Уредот за лекување го врти пациентот со помош на компјутерски контролирана технологија на роботи и дозира зрачење од стотици агли. Роботот има чувствителност од 0,2 mm. Со користење на овој систем, канцерозните области во мозокот и целото тело може да се третираат со високи дози на зрачење. Здравите ткива се силно заштитени од ефектите на зрачењето.

Како функционира CyberKnife?

CyberKnife се применува со поставување на пластична маска или имобилизатор на пациентот без потреба од хируршка постапка. За време на терапијата, пациентот лежи на роботски контролирана маса која може да се движи во шест насоки. Систем за снимање го лоцира туморот и ги надгледува движењата на пациентот за да ја промени позицијата доколку е потребно. Тоа помага безбедно да се лекуваат тумори на белите дробови и црниот дроб кои се движат при дишење. За време на терапијата, пациентите не мора да го задржуваат здивот односно дишат нормално. Системот ги споредува снимките од компјутерска томографија и магнетна резонанца направени пред терапијата со моментните снимки направени за време на третманот. Со помош на компјутерот моментно се проценуваат добиените координати на туморот и се прилагодува дозата на зрачење. Затоа малите движења на пациентот не влијаат на третманот. Дадената доза на зрачење е ограничена на туморот, а оштетувањето на околното здраво ткиво е сведено на минимум. Резултатите од постапката се појавуваат постепено со текот на времето, а туморот се намалува.

Стереотактична аблативна радиотерапија

CyberKnife може да се користи за стереотактична радиохирургија (SRS) и стереотактична аблативна радиотерапија (SABR). SRS е алтернатива на операција во која нема засеци. Наместо тоа, се користат фокусирани зраци на зрачење за лекување на канцерогени ткива со хируршка прецизност. Целта е уништување на туморот во една сесија со високи дози на зрачење. Кога овој третман се спроведува во повеќе од една сесија (вообичаено 3-5 сесии) се нарекува стереотактична радиотерапија (SRT). За разлика од уредот Gamma Knife, кој е проектиран да врши радиохирургија главно на лезии на мозокот, CyberKnife може да се користи за лекување во кој било дел во телото. Тоа вообичаено се нарекува стереотактична радиотерапија на телото (SBRT) или стереотактична аблативна радиотерапија (SABR). SABR применува високи дози на целните области со екстремна точност, предизвикувајќи минимално оштетување на околните здрави ткива.

Предности на CyberKnife

 • Субмилиметарска прецизност.Системот го изведува третманот со чувствителност помала од еден милиметар, обезбедувајќи минимално оштетување на здравото ткиво
 • Третман за цело тело. CyberKnife овозможува лекување на тумори или лезии по цело тело.
 • Алтернатива на операција. CyberKnife посебно се користи кај повеќекратни тумори за кои е потребна сложена операција, и при лекување на тумори кои не можат да се отстранат хируршки.
 • Синхронизација на движењето.CyberKnife го следи дишењето на пациентот и движењата на туморот, вршејќи чувствителни корекции и применувајќи зрачење во согласност со тоа.
 • Брз третман. Вообичаено, третманот со зрачење се применува во тек на 1 до 5 сесии.
 • Безболен третман.При третманот со зрачење што го овозможува системот за радиохирургија CyberKnife не се јавува болка. Анестезија не е потребна.
 • Амбулантско лекување.Лекувањето со CyberKnife во голема мера го намалува ризикот од компликации и периодот на закрепнување поврзани со традиционални хируршки интервенции. По третманот, повеќето пациенти можат да се вратат дома и да продолжат со редовните активности.

Лекување на рак со CyberKnife

CyberKnife може да се користи за лекување на рак во кој било дел од телото кога е индицирана терапија со зрачење. Се претпочита за третман на малигни и бенигни тумори, метастази, артериовенски малформации и некои функционални заболувања. Сепак, пациентите треба да се консултираат со своите лекари за да утврдат дали овој третман е соодветен за нив.

Меѓу другото, CyberKnife може да се користи за лекување на следните состојби:

 • Примарни и метастатски тумори на мозокот
 • Рак на главата и вратот
 • Тумори на ‘рбетот и ‘рбетните пршлени
 • Тумори на меките ткива (рак на бели дробови, на бубрег, на црн дроб, и рак на панкреас)
 • Акустични невроми
 • Менингиоми и тумори на основата на черепот
 • Тумори на хипофизата
 • Рак на очите
 • Рекурентни и резидуални тумори
 • Артериовенски малформации
 • Функционални нарушувања, како што е тригеминална невралгија
 • Рак на простата

Методот може безбедно да се користи кај пациенти кои претходно примале радиотерапија, но болеста се повторила во истата област.

CyberKnife за рак на простата

Лекувањето со CyberKnife може да се користи како опција од прва линија за рак на простата во рана фаза, од низок или среден ризик. Кај пациенти со напреднат рак на простата, овој метод може да помогне да се забави прогресијата на болеста. Операција и радиотерапија се вообичаени опции за лекување рак на простата. CyberKnife е подеднакво ефикасен како операција и е попрецизен од конвенционалната терапија со зрачење. Според клиничките податоци, третманот на простата со SBRT нуди одлични стапки на преживување без појава на болеста пет години по третманот. Покрај тоа, третманот е неинвазивен, безболен и погоден за пациентите. Лекувањето со CyberKnife за рак на простата вообичаено завршува за 4-5 сесии во текот на 1-2 недели, додека традиционалната радиотерапија трае 8-10 недели.

Несакани ефекти на CyberKnife

Поради неговите специфични карактеристики, CyberKnife вообичаено предизвикува помалку и поумерени несакани ефекти во споредба со стандардната радиотерапија. Кај повеќето пациенти се јавуваат малку или никакви несакани ефекти. Сепак, како и секој третман со зрачење, CyberKnife има некои потенцијални ризици. Тие се разликуваат од пациент до пациент, во зависност од видот на туморот, локацијата, дозата на третман и општата здравствена состојба. Кај некои случаи привремено може да се забележат замор, иритација на кожата, гадење и повраќање. Некои пациенти може да се соочат со други проблеми во зависност од третираната област. Нашите лекари детално разговараат со пациентите за потенцијалните несакани ефекти и нивното надминување пред процедурата.

Зошто да изберете „Аџибадем“?

 • Меѓународно призната стручност за лекување ракВо онколошките центри „Аџибадем“ за лекување на рак доаѓаат пациенти од над 40 земји. Напредна технологија, водечки медицински професионалци и мултидисциплинарен пристап се нашите најдобри средства против ракот.
 • Различни опции за лекување.Онкологијата со зрачење се развива брзо за да осигура поголема безбедност и ефикасност за пациентите со рак. „Аџибадем“ располага со најнови уреди и опции за лекување за да можат лекарите да го изберат најсоодветното решение за секој пациент.
 • Сеопфатна услуга за меѓународни пациенти.Нашиот Меѓународен центар за пациенти обезбедува сеопфатни услуги погодни за нашите пациенти од странство, почнувајќи од закажување термини за лекување во „Аџибадем“ до помош околу патувањето и сместувањето.

Кои видови рак се лекуваат со CyberKnife?

CyberKnife е стереотактична радиохируршка машина што се користи за лекување рак. Може да се користи за примарни или метастатски карциноми. Примарен тумор значи тумор кој припаѓа на самиот орган или ткиво. Настанува од клетките на органот или ткивото. Од друга страна, секундарниот (метастатски) тумор е тумор што се јавува со ширење на клетките на ракот од еден дел на телото во други делови. Лекувањето со CyberKnife се користи и кај малигни и кај бенигни видови рак. Исто така, ако лекуваниот рак се врати (се повторува) онколозите-радиолози може да применат третман со Cyberknife. Оваа технологија може да биде корисна за уништување на некои видови тумори во мозокот, белите дробови, простатата, црниот дроб, панкреасот, бубрезите, градите, јајниците, ‘рбетот,’ рбетниот мозок; и главата и вратот. CyberKnife може да даде подобри резултати за локализирани тумори и пациенти со ограничен број на метастази.

Мозокот е една од главните области во кои се користи CyberKnife. Различни видови тумори на мозокот како што се астроцитоми, глиоми, тумори во основата на черепот, менингиоми, шваноми, аденоми на хипофизата и мозочни метастази може да се лекуваат со оваа технологија. Според големината, локацијата и видот на туморот, лекарите решаваат дали да применат третман со CyberKnife или не. Одборите за тумор на мозокот на „Аџибадем“ се состануваат за да ги проценат случаите и да решат кој третман ќе им користи повеќе на пациентите.

CyberKnife е значајна алтернатива за лекување на локализиран рак на простата. Неколку години радиотерапијата се користеше за лекување рак на простата. Со конвенционалната терапија со зрачење, ракот се елиминираше за повеќе од 30 сесии и 2 месеци. Тоа беше долг и исцрпувачки третман за пациентите. Меѓутоа, денес, третманот со CyberKnife завршува за помалку од 5 сесии и 2 недели. До денес, повеќе од 20.000 случаи на рак на простата се третирани со CyberKnife.

Што може да се очекува по третманот со CyberKnife?

По одредување на дијагнозата, оптималниот третман за рак се проценува во одборот за тумори на „Аџибадем“. Одбор за тумори е мултиспецијалистички тим составен од хирурзи, медицински онколози, онколози-радиолози, радиолози, лекари од нуклеарна медицина и патолози, кои се состануваат на редовни состаноци на одборот за тумори за да проценат неколку различни фактори кои влијаат на состојбата на пациентот. Потоа, тие решаваат за најдобриот можен начин на лекување. Одборите за тумори на „Аџибадем“ се вклучени.

Ако CyberKnife е најдобриот третман за вас, тимот онколози-радиолози го планира вашето патување заради лекување чекор по чекор. По CT скенирање со висока резолуција, снимката се пренесува во системот CyberKnife. Онколозите-радиолози ја истражуваат големината, формата и локацијата на туморот. Последователно, се обликува снопот на зрачење, се утврдува дозата и се одредува бројот на сесии.

При лекување со CyberKnife, „Аџибадем“ има за цел да примени високи дози и прецизно насочени зрачења на туморот. Кога ќе се елиминира туморот, здравите ткива остануваат зачувани. Целиот третман трае не повеќе од пет сесии. Секоја сесија завршува помеѓу 30 и 60 минути. Третманот CyberKnife е безболен и неинвазивен. За време на сесијата за третман, пациентот лежи удобно на масата за лекување без анестезија. CyberKnife има роботска рака која доставува снопови зрачење. Таа роботска рака се движи и се наведнува околу пациентот за да достави зрачење од различни агли. CyberKnife е амбулантска процедура, а по сесијата за лекување пациентите можат да ги напуштат просториите на болницата. Сите сесии траат околу 1 до 2 недели и откако ќе заврши третманот, лекарите нарачуваат скенирање за да ја проверат реакцијата на туморот на лекувањето.

Кои се недостатоците на CyberKnife?

По третманот, пациентите генерално можат да се вратат на својот вообичаен живот. По природа, радиотерапијата има некои несакани ефекти, но имајќи ги предвид и лошите и добрите страни на радиотерапијата, недостатоците се значително поограничени од предностите. Несакани ефекти може да се јават за време на радиотерапија или по радиотерапија. Одделот за онкологија со радиологија на „Аџибадем“ располага со најнови технологии како CyberKnife, MRIdian и ETHOS кои доставуваат прецизно насочени зрачења на туморот. Тоа значи дека здравите органи и ткива се заштитени од зрачење. Така, несаканите ефекти од радиотерапијата се минимизираат во голема мера.

Најчестите несакани ефекти од третманот со CyberKnife опфаќаат замор, гадење и иритација на кожата. Тие несакани ефекти траат само кратко време. Потенцијалните несакани ефекти на CyberKnife се менуваат во зависност од областа што се третира. На пример, ако пациентот има рак на простата и се лекува со CyberKnife, тој може да има зголемена фреквенција на мокрење, потреба за мокрење, слаб проток на урина и тешкотии при почнување на мокрењето. Тие ефекти генерално не се тешки или трајни и ќе исчезнат штом ќе заврши третманот. CyberKnife е еден од најпреферираните радиохируршки уреди за лекување тумори на мозокот. Главната причина е што овој пристап на лекување ги зачувува важните функции на мозокот и ги минимизира несаканите ефекти од третманот во споредба со традиционалните третмани со зрачење. Несаканите ефекти поврзани со лекување на мозокот со CyberKnife се главоболка, повраќање, напади и некроза, кои генерално се благи и привремени.

ТРЕТМАН

ТЕХНОЛОГИЈА

ACIBADEM

×
Search