» ДИГИТАЛНА СУБСТРАКЦИСКА АНГИОГРАФИЈА (ДСА)
ДИГИТАЛНА СУБСТРАКЦИСКА АНГИОГРАФИЈА  (ДСА)

ДИГИТАЛНА СУБСТРАКЦИСКА АНГИОГРАФИЈА (ДСА)

ДСА овозможува снимање на сите вени во нашето тело со посебна техника на снимање. Специјалната Vazo CT метода на кој се држи уредот овозможува снимање и на најситните вени со најмала количина на контрастно средство кој се внесува во вените (без влегување на артериите). Ризикот кој може да го предизвика контрасното средство е потполно минимизиран.

ДСА се користи  за дијагностицирање и за третмани. Стеснување на вени ,аневризми (проширени вени во облик на балон), малформаци – фистула (болни вени и артерии) во мозокот, абдоменот, кожата, рацете и нозете и низ цело тело се лечи со вметнување на катетар без хируршки интервенции. Кај некои пациенти постоечките проширени вени се проценуваат пред операција како би се намалиле сите ризици поврзани за крварење во текот на операцијата.

ТРЕТМАН

ТЕХНОЛОГИЈА

ACIBADEM

×
Search