» Радиотерапија Ethos
Радиотерапија Ethos

Радиотерапија Ethos

Вештачката интелигенција и адаптивната терапија се комбинираат за да создадат адаптивна интелигенција. Радиотерапијата Ethos е сеопфатна, револуционерна нова терапија која е насочена кон пациентот и персонализирана од првично планирање до адаптацијата и следење на третманот. Адаптивната радиотерапија дава поголема надеж за контрола на туморот и подолг животен век за многу видови рак. Терапијата Ethos е холистичко решение управувано со вештачка интелигенција, проектирано да ја зголеми способноста, флексибилноста и ефикасноста на радиотерапијата.

Воден од технологијата за вештачка интелигенција, системот обезбедува преглед на анатомијата на пациентот во реално време и овозможува прилагодување на дозата на зрачење во реално време до континуирани варијации во формата и позиционирањето на туморот и нормалните ткива на поединецот. Терапијата Ethos го олеснува доставувањето на дозата до планираната цел, помага да се поштедат органите изложени на ризик и овозможува повеќе приспособени маргини потенцијално да ја намалат токсичноста. Ethos користи CBCT, сноп на рентген зраци во форма на конус за да конструира 3D слика во едно движење, наместо низа рендген снимки како традиционалните CT скенови.

Адаптивната терапија е вид на лекување рак со зрачење што еволуира со текот на времето како одговор на временската и просторната варијабилност на туморската микросредина и клеточниот фенотип. Ги опфаќа макро флуктуациите во формата и положбата на туморот поради промените во блиските органи. Адаптивната терапија ги зема предвид и физиолошките промени, како што е полнењето на мочниот меур. Дозите на зрачење се даваат побрзо, со поголема прецизност и безбедност на пациентот.

ТРЕТМАН

ТЕХНОЛОГИЈА

ACIBADEM

×
Search