Интраоперативна 3 Тесла МР - ACIBADEM (Аџибадем)
ИНТРАОПЕРАТИВНА 3 ТЕСЛА МРИ

ИНТРАОПЕРАТИВНА 3 ТЕСЛА МРИ

Брзо снимање во текот на хирушката операција

Интераоперативната 3 Тесла МРИ магнетна резонанца обезбедува брзи податоци со висока резолуција во текот на операцијата на мозокот. Тоа овозможува хируршки  да се одстрани комплетно туморот на мозокот. Покрај тоа што се користи за снимање на целото тело, Интераоперативната 3 Тесла МРИ магнетна резонанца овозможува комплетно одстранување на туморот затоа што во текот на операцијата на мозокот обезбедува брзо снимање. Во текот на операцијата системот обезбедува снимки кои што хирурзите го користат за испитување на секоја точка која бара стерилна средина пред затворање на хируршката зона и без потреба за будење на пациентот. На овој начин на хирургот му се достапни информации во врска со гoлемината и локацијата на туморот дури и ако се работи за случај со тешко достапни позиции. Друга операција повеќе не е потребна, бидејќи ризиците од неуспешно одстранување на сите остатоци кои подоцна можат да наштетат на функционалните зони и на операциите на погрешни места сега се елиминирани.

ТРЕТМАН

ТЕХНОЛОГИЈА

ACIBADEM

×
Search