Роботска рака Mako Rio - ACIBADEM (Аџибадем)
Рио роботска рака на „Мако“

Рио роботска рака на „Мако“

Роботска технологија во ортопедската хирургија

Што е системот Рио роботска рака на „Мако“?

Системот Рио роботска рака на „Мако“ му овозможува на хирургот да ја изведе постапката според планираната операција. Имплантот што е најсоодветен за анатомијата на пациентот се одредува со детално планирање на уредот „Мако“. Одредени параметри, како што се флексибилност на зглобот и рамнотежа на лигаментите, се проценуваат прецизно. 

Мобилни и динамични структури на зглобовите се добиваат со системот Рио роботска рака на „Мако“, обновувајќи ги површините само на оштетените делови. На тој начин, може да се елиминира нееднаквата должина на нозете.

Периодот на закрепнување на пациентите е пократок отколку кај другите операции, бидејќи операцијата се изведува со мал хируршки рез. Помала е веројатноста за крварење, а се намалува и потребата од трансфузија на крв при операција што се изведува со мал засек.

Се проценува дека системот Рио роботска рака на „Мако“ наскоро, исто така, ќе се користи за третман на остеоартритис во други зглобови, како што е рамо.

Како се изведува операција со системот Рио роботска рака на „Мако“?

Пред операцијата се прави МР скенирање за да се создаде тродимензионален виртуелен модел на зглобови; по евалуација од страна на лекарот, имплантот што треба да се користи за операцијата и процедурите прецизно се планираат.

Кога започнува операцијата, хирургот прво треба да го провери совпаѓањето на 3-димензионалниот виртуелен модел на зглобови, зачуван во меморија на роботската рака, со реалната анатомија на зглобот во оперативната сала. По тоа совпаѓање, системот Рио роботска рака на „Мако“ ќе почне да го гледа вашиот зглоб во просторна средина со свои очи – систем за следење на рефлектирачки маркери – во оперативната сала.

Пред да се подготват шуплини за импланти, роботскиот систем многу чувствително ја анализира биомеханиката на зглобот, односно рамнотежата на лигаментите. Покрај тоа,го  известува хирургот за должината на контралатералната нога при операции на колк. Хирургот одлучува за конечниот и соодветен биомеханички пристап за поставување на имплантот, разгледувајќи ги резултатите од анализата.

Откако шуплините за импланти ќе се наводнат под притисок, хирургот ги поставува претходно планираните импланти со помош на роботската рака.

Операција за замена на колено и колк

Системот Рио роботска рака на „Мако“ се користи за постапки на замена при третман на остеоартритис. 

Операцијата за замена има за цел да ја намали болката и да ја одржи подвижноста и функционалноста со обложување на уништените површини на зглобовите.

Неопходно е да се усогласат одредени стандарди и процедури при операција за замена, но кај секој пациент треба да се изведе посебна постапка, бидејќи структурата на зглобот е лична карактеристика.

ТРЕТМАН

ТЕХНОЛОГИЈА

ACIBADEM

×
Search