Mridian – Viewray

Mridian – Viewray

MRIdian® Linac is the world’s first radiotherapy device, with an MRIdian® Linac е прв радио тераписки уред во светот со интегриран систем на снимање со магнетна резонанса. Овој уред обезбедува континуирано снимање пред и во текот на самиот третман или операција.MRI, for image guidance. This device can provide continuous and real time based imaging before and during the treatment.

Што е Viewray?

MRIDian® е прв радиотераписки систем со користење на МРИ на светот кој во исто време снима и лечи тумори. Овој третман кој ги интегрира Linac и МРИ технологиите во компактен дизајн, опремен е со софтвер за лоцирање, таргетирање и следење на позицијата и обликот на туморот кој се третира радиолошки. 

Viewray – процес

Како и кај конвенционалните радиотерапии, пациентот е поставен на маса. Магнетната резонанса се прави за ткивата кои што се таргетираат. Регијата на туморот и околните здрави ткива јасно се детектираат и визуелизираат со магнетна резонанса. Лечењето започнува со прецизно дозирање на зрачење на целните ткива и околните ткива. Снимките им помагаат на лекарите да го контролираат процесот на лекување во текот на зрачењето. Доколку се детектира клинички важно движење на целните или здравите ткива, лекарите повторно планираат нов третман додека пациентот е на маса за третман. 

Кои се разликите помеѓу MRIdian Linac и конвенционални  Linac третмани?

 • Интегриран МРИ системот обезбедува континуално снимање.
 • Прецизно снимање на меките ткива
 • Помало зрачење на околните здрави ткива
 • Брзи, онлајн адаптации во планирањето на третманот
 • Овозможува високи и прецизни дози на зрачење
 • Помал број на третмани
 • Се избегнуваат инвазивни и скапи маркери како и проширувачи на ткива

Кои се предностите на Viewray технологијата?

Viewrayе најнова технологија која во еден уред ги комбинира Linac и МРИ. Предностите на Viewray третманот се:

 • Ја подобрува видливоста на туморот и складноста на пациентот, го следи туморот и управува со движењето на туморот и нормалните органи.
 • Обезбедува адаптивно планирање за радиотрапија, додека пациентот е на маса.
 • Прецизно мерење на доставените дози на радиација.
 • Овозможува континуирано снимање на меките ткива, во текот на третманот.
 • Обезбедува и видео снимка во текот на третманот и така овозможува увид на сите процеси во текот на третманот и напредок.

Кои болести можат да се третираат со Viewray технологијата?

Тумори на дојка, периоортална ЛН, белите дробови, бубрези, бешика, ЛН на карлицата, глава/врат, каналот на жолчката, стомак, грлото на матката, надбубрежна жлезда, очната празнина, коски, слезина, GYN на карлицата, градниот кош, аортна артерија,  панкреас, срце, простата, мезентериум, абдомен  (меките ткивa), ЛН на вратот, ректум, паротида, карлица, кичма, хранопровод, тироида, дебело црево, црн дроб, екстремитети, медистијални ЛН, меките ткива на карлицата, лимфни чворови, мозок, матка, слабина, жолчната кеса, јазични ЛН, назофарин, јајници, ребра, тимус.

ТРЕТМАН

ТЕХНОЛОГИЈА

ACIBADEM

×
Search