Робот за колена Navio – ACIBADEM (Аџибадем)
НАВИО РОБОТ ЗА КОЛЕНО

НАВИО РОБОТ ЗА КОЛЕНО

Овој метод е еден од најсовремените методи за лечење на траума и/или спонтана (примарна) калцификација на коленото. Навио роботот се користи кај протезите кај кој не е заменето целото колено.

Во текот на операцијата, анатомијата на пациентот се вчитува во дигитален формат. Овие 3Д податоци, специфични за секој пациент, ги обработува хирургот на компјутерот а пациентот добива најсоодветни делови на протеза, во склад со анатомските потреби. Софтверот во уредот детектира анатомски структури на колено за секој пациент со креирање на снимка на мекото ткиво и со математички вредности помага во поставување на најсоодветни форми на инпланти.

Напредната 3Д технологија на Навио уредот ги трансформира анатомските карактеристики на пациентот во виртуелен хируршки план. Уредот го прави планот на стандардното механичко бричење на оштетеното ткиво на ‘рскавицата која треба да се провери и промени без правење на операциски рез (во виртуелен облик на робот комјутер). На овој начин евентуалните грешки во резовите и бричењето во текот на опрацијата, кои што не можат да се поправат се смалуваат на минимум.

ТРЕТМАН

ТЕХНОЛОГИЈА

ACIBADEM

×
Search