Truebeam – ACIBADEM (Аџибадем)
Truebeam STx

Truebeam STx

TRUEBEAM STX за лечење на туморот

Поефикасни резултати за кратко време со поголеми дози на зрачење!

Truebeam STX, опфаќа напредни радиотераписки техники за лечење на тумори како IMRT, IGRT, Gated RT, RapidArc, SRS i SBRT техники; обезбедува брзи точни и прецизни зрачења на помалите тумори.

Truebeam STХ се користи за сите тумори кои можат да се лечат со зрачна терапија. Уредот е посебно погоден за лечење на помалите тумори во главата и во телото, како и тумори кои претставуваат ризик за другите органи. Дозата на зрачаењето е таргетирана, за здравите ткива да бидат минимално загрозени. Системот на зрачење со пократок временски интервал го скратува времето на траење на радиотерапијата а сликата со висок квалитет овозможува подобро позиционирање и прецизно зрачење.

Truebeam STХ е соодветен за радиотераписко лечење на туморот во органите за кои е потребно респираторно пратење, како белите дробови, црн дроб и гради. Уредот овозможува зрачење додека пациентот е на респираторно пратење, и овозможува прецизна примена на големи дози на зрачење во зоната каде што е лоциран туморот.

ТРЕТМАН

ТЕХНОЛОГИЈА

ACIBADEM

×
Search