Трансплантација на коскена срцевина - ACIBADEM (Аџибадем)
Трансплантација на коскена срцевина и терапија со матични клетки

Трансплантација на коскена срцевина и терапија со матични клетки

Што е трансплантација на коскена срж?

Трансплатација на коскена срж е замена на оштетената или потполно уништената коскена срж со нови ќелии на коскена срж. Трансплантацијата на коскенатa срж може да биде метода на спасување на животот кај акутна леукемија и кај лимфоми кои се отпорни на стандардна хемотерапија.

Типови на трансплантација

Матичните клетки можат да бидат собрани од нашето сопствено тело или од тело на друга личност. Ова друга личност се нарекува донaтор.

Автологна трансплантација е постапка на употреба на сопствени матични клетки  на пациентот. Овој метод на трансплантација вообичаено се користи кај пациентите со мултиплим мијелом и лимфом.

Потполно ускладена алогена трансплантација е постапка на употреба на потполно соодветни матични клетки од друга личност. Посакувана опција е да тоа биде брат или сестра на пациентот, кои имаат ускладени матични клетки.

Ускладена несродна донаторска транплантација од несроден донатор со ускладени матични клетки: Се применува на пациенти кои немаат брат или сестра со потполно ускладени матични клетки. Се пронаоѓа со пребарување на националните и интернационалните банки на коскена срж.

Хаплоидентичка трансплантацијаСе применува на пациентите кои немаат брат или сестра со потполно ускладени матични клетки, а неодложно им е потребна трансплантација. Донатор е мајка, татко, дете, или брат или сестра на пациентот со половично ускладени матични клетки. Ова е релативно нов метод и може да биде подеднако ефикасен во центрите со искуство во областа со трансплантација од несроден донатор со ускладени матични клетки.

Како се одредува донатор кај трансплантацијата  од несроден донатор со ускладени матични клетки (MUD)? 

 • Доколку пациентот нема донатор во сродство, тогаш се пребарува национална и интернационална (DKMS, BMDW) база на податоци за несроден донатор. ‘’HLA typing’’ на висока резолуција со 10 параметри, се извршува како би се проверил регистерот на донатори.
 • Кога е познат HLA типот на пациентот , прелиминарното пребарување може да се изврши. Прелиминарното комјутерско пребарување дизајнирано е да го препознае потенционалниот донатор на коскена срж кој има слични HLA антигени.
 • Доколку прелиминарното пребарување е успешно во пронаоѓањето на потенционален донатор, се покренува формално пребарување. Ве текот на овој процес, банката ги контактира потенционалните донатори и им зема примероци од нивната крв да би се потврдил ‘’HLA-typing’’ тестот и да се извршат други скрининг тестови. Овие дополнителни тестови на крвта се повеќе специјализирани и исто така се дизајнирани да го одредат кој донатор е најсоодветен.
 • Пребарувањето на несродниот донатор е комплексен процес кој бара време. Во просек, потребни се 3 месеци за да се заврши пребарувањето. Поради тоа е од голема важност пребарувањето да се започне што е можно побрзо.
 • Кога ке се собере соодветен број на матични клетки од донатори, матичните клетки се праќаат во  ‘’Altunizade Acıbadem’’центарот за трансплантација за самата постапка на трансплантација.

Што е Хаплоидентична трансплантација?

Посебен метод на трансплантација кој моментално се изведува во само неколку центри во светот се нарекува хаплоидентинка трансплантација на матични клетки. Оваа метода има големи шанси да го реши проблемот со пронаоѓање на донатори и  се смета за трансплантациона метода на иднината. Поклопувањето на ткивата со оценка  10/10 не се смета за најважна кај хаплоидентичната трансплантација, и затоа мајка, татко, полу-компатибилен брат или сестра или дете можат да бидат донатори иако компатибилноста е само 50%.

За кои болести се користи BMT?

Трансплантацијата на коскена срж се изведува на поединки со заболувања кои влијаат на коскената срж, како што е леукемија или миелодиспастичниот синдром, други хематолошки малигнитети, лимфоми или мултипли миеломи, апластична анемија каде што коскената срж не може да ги озбезбеди соодветните ќелии кои ја сочинуваат крвта. Исто така може да се користи за лечење на бројни онколошки карциноми кои не реагираат на хемотерапија, како рак на тестиси, неуробластом и медуларни бластом како и конгенитални пореметувања како што се таласемија, болеста на српастите ќелии, порфирија, тешки пореметувања на имуно дефинцијенцијата.

Колку долго трае процесот на опоравување после трансплантацијата?

Хемотерапија со јаки дози доведува до мачнини, дијареа, грозница, губење на коса, потреба за трансфузија на крв и тромбоцити. Во текот на две недели после трансплантацијата, новите клетки ги пронаоѓаат своите места и  започнуваат со продукција на нови клетки. Општата состојба на пациентот се подобрува со зголемување на бројот на крвните клетки, се до моментот кога пациентот може да биде отпуштен од болница. Од тој момент па натака, пациентите се враќаат само за редовни контроли во закажан термин.

Колку долго се продолжуваат редовите контроли?

Периодот на редовните контроли после трансплантацијата во‘’Altunizade Acıbadem’’ болницата се движи помеѓу 3 месеци и една година, во зависност од напредокот на пациентот кој потоа се враќа во својата држава каде што продолжува со редовните контроли. Во првата година, имунолошкиот систем на пациентот бара заштита со оглед на тоа што терапијата имаше влиание врз него. На пациентите им се советуват да избегнуваат контак со поголем број на луѓе, затоа  што и преносливите инфекции на горниот респираторен тракт, можат да побараат болничко лекување. Со тоа пациентите се советуваат да повторно го организираат својот живот. Под услов да овие предупредувања не се игнорираат, поголем број од пациентите можат да се вратат на работа во рок од 3 до 6 месеци. Исто така на пациентите им се советува конзумирање на варени оброци и излупено овошје и зеленчук во текот на првите неколку месеци.

Дали пациентите кои биле подложени на трансплантација на коскена срж можат во наредните години да добијат дете?

Во некои случаи, плодноста може да биде погодена во текот на хемотерапијата. Семејствата кои планираат да имаат деца, понекогаш и во тоа успеваат, користијеки ин витро. Доколку имаат доволно време пред терапијата, замрзнувањето на сперматозоидите или јајните клетки исто така е опција. 

Како точно игледа постапката на алогенската трансплантација?

 1. Кај сите типови на алогенска трансплантација, пациентот и донаторот се анализираат со обемни пред-трансплантациони тестови, вклучувајки ги и рутинските кардиолошки, респираторни и дентални тестови, како и тестови на крвта. HLA тестовите се повторуваат поради проверката на компатибилноста.
 2. Кај хаплоидентичните трансплантации постојат тестови кој можат да предвидат дали постои  голема можност  телото на пациентот да  ги отфрли клетките на донаторот. Доколку резлутатите на овие тестови се позитивни, тогаш донаторот се менува и се повикува нов донатор.
 3. Овие тестирања обичаено траат 4-5 дена и доколку донаторот е соодветен, се започнува со мобилизација на матичните клетки на донаторот. Кога донаторот ке пристигне во болница, во двете раце се става катетер и собирањето на матичните клетки заппочнува со афреза апаратот, и се продолжува се додека не се соберат доволен број на клетки. Постапката вообичаено трае околу 2 дена.
 4. Кога ке се соберат доволен број на матични клетки од донаторот, доаѓа моментот за да се започне постапката на трансплантација. После ова донаторот може да се врати во својата држава. Што значи дека времето на задржување на донаторот е околу 10 дена.
 5. Пациентот е примен во болница и централниот катетер се поставува во вратната вена. Овој катетер се користи во текот на процесот на трансплантацијата за давање на хемотерапија, другите лекови како антибиотици, крв и трансфузија на тромбоцити, како и за тестирање на крвта.
 6. Траењето на хемотерапијата за потполно HLA ускладена алогенска трансплантација е 6 дена, за ускладена несродна донаторска трансплантација времето е 7 дена, а за хаплоидентичка трансплантација е 9 дена. Во деновите на одмор, матичните клетки на донаторот се впиени како трансфузија на крвта со катетерот низ вратната вена следниот ден.
 7. После хемотерапијата и во текот на следните делови на трансплантацијата , пациентот обично го губи апетитот и добива дијареа поради хемотерапијата. Нема потреба за трансфузија на крв ниту тромбоцити. Пирексијата е честа и се третира со антибиотици низ катетерот во вратот.
 8. Пресадувањето на матичните клетки отпочнува 10 дена по трансплантацијата. Симтомите како губењето на апетит, дијареа и слично, вообичаено во овој период почнуваат да се намалуваат. Меѓутоа, пациентот ќе биде спремен да ја напушти болницата за 5-7 дена, зато што ќе има потреба за стабилизација на крвната слика, на електролитите и за адекватна орална исхрана. Значи вкупното време на задржување во болница е 1 месец.
 9. Кога пациентите ке станат клинички стабилни, се отпуштаат од болница и се надгледуваат во соодветни хотески апартмани каде што престојуваат со своето семество. За лаборантите кои ја извршуваат контролата и пратечките тестови на крвта им е обезбеден превоз. Преведувач е обезбеден и за болничките и за амбулантите цели.
 10. Анализата на коскената срж најчесто се извршува месец дена од денот кога е трансплантацијата извршена, за да се утврди да нее присутна некоја болест, и да се утврди дека ќелиите навистина му припаѓаат на донаторот. 
 11. Кога ќе се утврди дека пациентите се во стабилна состојба, се враќаат во својата држава. Проценетиот период од денот на примање во болница до денот на одење во својата држава , во просек изнесува 2 до 3 месеци но истото може да се промени доколку се присутни проблеми како што се акутна инфекција или спор напредок на крвната слика и некоја друга компликација.
 12. Доколку постојат компликацији, инфекции, кои не реагираат на стандрдните терапии во текот на претојот во матичната држава, пациентот може да се врати во Altunizade Acıbadem поради понатамошна нега.

Зошто‘’Altunizade Acıbadem’’болница?

Услугите се извршуваат во стерилна средина во склад со меѓународните стандарди. Инетердисплинарната работа е многу важна во центрите за трансплатација на коскена срж. По потреба се дава и подршка од сите релевантни гранки,единици за интензивна нега, општа хирургија, кардиологија,нефрологија и оториноларингологија.  Пресадените матични клетки се припремаат во лиценцирана GMP лабораторија на Acıbadem Healthcare Group; и сите клетки се анализираат за виталност, број и активност пред самата процедура на трансплантацијата.

 • Во Аџибадем хаплоидентичните трансплантации се вршат со помош на постапкана “alfa-beta T-cell depletion” за да се редуцираат фаталните компликации кои настануваат ако телото на примателот го одбива графтот (Graft versus host disease – GVHD), со што се редуцира стапката на смртни исходи како последица на овие компликации.
 • Исто така се осиромашени CD19 позитивните клетки за да се избегне фатален исход од инфекцијата со вирусот Епштајн-Бар (Epstein Barr Virus – EBV) по трансплантацијата. Со ова исто така се избегнува и смртоносната лимфопролиферативна болест, која е поврзана со EBV.
 • Поддршка со мезенхимални матични клетки кои влијаат во насока на редукција на GVHD, го помагаат прифаќањето на графтот и брзото враќање на имунолошката функција, обезбеден е за сите алогентски транплантации вклучувајки и потполно ускладена, несродни ускладени и хаплоиднтички трансплантации.
 • CD45Ra осиромашени донатороски T-клетки рутински се вбризгуваат на сите пациенти на хаплоидентична трансплантација за да се зајакне антивирусниот имунитет.
 • Специфични Т-клетки се рутински обезбедени за отпор на активација CMV, EBV, BK вируси, ‘’adenovirusи herpex simpleks’’вируси. Оваа процедура некогаш може и да го спаси животот.
 • Болницата Аџибадем, со својата опрема за трансплантација со највисока технологија и искусниот тим за трансплантација, на пациентот му ја дава најдобрата шанса за живот.
 • Болницата Аџибадем презентира економични цени на пакети за трансплантација и е високо конкурентна во  споредба со Западна Европа и САД.

Терапија со CAR T-клетки во „Аџибадем“ Турција

Терапијата со CAR Т-клетки (химерични антигенски рецептори Т-клетки) е нов вид на лекување рак што ги користи имуните клетки за напад на тумори. „Аџибадем“ е прв центар во Турција и регионот што го применува новиот третман.

Што значи терапија со CAR T-клетки?

Третманот со CAR T-клетки е форма на имунотерапија која го модифицира механизмот на таргетирање на имунолошкиот систем во борбата против ракот. Терапијата е прилагодена за секој пациент, со користење на Т-клетки, главната компонента на нашиот имунолошки систем.

Како функционира терапијата со CAR T-клетки?

Во имунотерапијата со CAR T-клетки, Т-клетките потекнуваат од телото и генетски се конструирааат во лабораториски услови за да се продуцираат специфични химерични антигенски рецептори (CARs). Кога модифицираните Т-клетки се внесуваат назад кај пациентот, новите рецептори им овозможуваат да идентификуваат одредени антигени на клетките на ракот и да го уништат туморот.

Кои видови на рак може да се лекуваат со терапија со CAR T-клетки?

До денес, терапијата со CAR T-клетки е одобрена за рефракторна Б-клеточна акутна лимфобластична леукемија (B-ALL), Б-клеточен лимфом и мултипен миелом. Во „Аџибадем“, третманот со CAR-T клетки го носи рецепторот CD-19. Може да се земе предвид за пациенти со рецидив по трансплантација или рефракторна Б-клеточна акутна лимфобластична леукемија и не-Хочкин лимфом (НХЛ) по трансплантација. Наредната година нашиот производ ќе биде подготвен за клинички испитувања на мултипен миелом.

За успешна терапија со CAR T-клетки, пациентот треба да биде во добра општа здравствена состојба, а оптоварувањето на туморот треба да биде мало. За да го зголемат успехот на лекувањето нашите лекари, главно пред процедурата, препишуваат преодна хемотерапија и/или радиотерапија.

Која е процедурата со CAR T-клетки?

Ако се утврди дека ги исполнувате условите за терапија со CAR T-клетки, вашите или периферните крвни зрнца на вашиот донатор ќе се собираат со помош на афереза. Оваа постапка трае околу 2 до 4 часа. Потоа, ќе се конструира генетската структура на овие клетки и тие ќе се размножуваат во лабораториски услови. Финалниот производ ќе биде замрзнат и складиран за вас додека не завршат тестовите за обезбедување квалитет. Процесите за продукција и контрола на квалитетот на CAR T-клетки траат приближно 21 ден.

Во меѓувреме, пред да започне терапијата, протоколот за хемотерапија со двоен лек за лимфодеплеција ќе се одржува 4 дена за да се создаде простор за модифицирани CAR-T клетки во вашето тело. Треба да поминат 48 часа за да се помогне излачувањето на лековите од телото. На крај, персонализираните CAR Т-клетки ќе бидат дадени интравенски во рок од 30 минути.

Колку време е потребно да се закрепне од терапијата со CAR T-клетки?

Терапијата со CAR T-клетки значи приближно 2-неделен третман што опфаќа лимфодеплеција и давање CAR Т-клетки. По процедурата, нашите лекари можат да ги контролираат несаканите ефекти како што се синдром на ослободување цитокини, невротоксичност или инфекции. Времето што поминува од давањето клетки до отпуштањето вообичаено е пократко од 1 месец.

По терапијата со CAR T-клетки, потребен е третман со IVIG (имуноглобулин) до 1 година. Ќе се брои бројот на CART-клетки, ќе се проверува веројатноста за подмолно заболување и ќе се анализира бројот на Б-лимфоцити во месечни интервали. Ако се добие негативен резултат во еден од овие три параметри за следење, третманот ќе биде завршен со алогенска трансплантација на матични клетки.

Која е стапката на успех на терапијата со CAR T-клетки за рак?

Меѓународните испитувања покажуваат дека вкупниот одговор може да биде >90% кај акутна лимфобластична леукемија и >80% кај пациенти со не-Хочкин лимфом. Овие бројки се споредливи со нашите податоци. Денес, терапијата со CAR T-клетки е најефективната опција достапна за пациенти со ALL и NHL отпорни на третман од втора линија. Имунотерапијата со CAR T-клетки          им дава можност на овие пациенти за целосно излекување.

ТРЕТМАН

ТЕХНОЛОГИЈА

ACIBADEM

×
Search