Рак На Дојка

Рак На Дојка

Аcıbadem центарот за рак на дојка веќе 30 години обезбедува услуги на пациентите со рак на дојка. Тој е првиот и единствен високообразовен  институт за лекување на рак на дојка во Турција. Се нарекува Сенолошки истражувачки институт Acıbadem. Кон мултидисциплинарниот пристап усвоен за сите пациенти допринесуваат повеќе од 30 доктори и специјалисти од другите оддели, како општа хирургија, радиологија, патологија и генетика, медицинска онкологија, радиотерапија, естетска хирургија и пластична хирургија.

Симптоми

Ракот на дојка може да предизвика неколку промени на кожата околу дојката, како што се, оток, црвенило, повлекување или инверзија на брадавиците, болка во дојките или брадавиците, промени во лимфните јазли, исцедок од брадавиците, промени во текстурата на кожата. Според Проф. Др. Џихан Урас, кој е директор на Сенолошкиот институт Acıbadem; „Жените треба да бидат свесни за статусот на своите дојки. Ако еднаш месечно ги прегледуваат своите дојки, тие може да ги забележат промените  кои можат да се појават на почетокот на ракот. Секој што ќе забележи некоја од овие промени, треба веднаш да посети лекар.

Причини

Ризикот кај жените да добијат рак на дојка е околу 12%. Главните ризици се возраста и присутност на ракот на дојка во семејство. До 10% од причините за добивање на рак на дојка отпаѓа на наследните генетскимутации. Во денешно време, ризикот од појава на рак на дојка кај пациенти со семејна предиспозиција се анализира и може да се преземат превентивни мерки. Прекумерната телесна тежина го зголемува ризикот од рак на дојка, особено кај жените во менопауза. Консумацијата на алкохол исто така го зголемува ризикот, додека ефектите од пушењето сè уште се ставаат под знак прашалник. Во меѓувреме редовното вежбање и физичката активност го намалуваат ризикот од рак на дојка. Сеуште не се јасни точнитепричини за појава на ракот на дојка. Една од мисиите на Сенолошкиот институт Acibadem е да ги истражи причините за појава на ракот на дојка.

Како се дијагностицира ракот на дојка?

Клиничкиот преглед на дојка, 3Д дигитална мамографија со томосинтеза, 4Д ултразвук и биопсија сеуслуги достапни за дијагностицирање на ракот на дојка во Acibadem. Развиени се програми за скрининг на рак на дојка со едукација на пациентите за самопреглед на дојките.

Покрај тоа, жените кои имаат висок ризик за добивање на рак на дојка се следат редовно каде е вклучено и персонализирано советување. Целта е да се обезбеди рана дијагностика кај жените кои се во ризични групи со цел да се минимизираат идните ризици.

Лекување на ракот на дојка

Според стадиумот и видот на рак на дојка, лекарите можат да применат различни опции за лекување. Во лекувањето на ракот на дојка хируршката интервенција е неизбежна, но тоа не е секогаш првиот чекор. Во некои случаи, на пациентот му е потребна  радиотерапија пред операцијата, додека во некои случаи, хемотерапија може да се примени пред операцијата.

Накратко, секој пациент и секој тумор има различна позадина и бара поединечен пристап и лекување.

Хирургија за заштита на дојка

Ракот на дојка е  особено важен за пациентите поради системскиот рецидив или со други зборови ширење (метастаза). Во овој контекст, се претпочита отстранување на ткиво со тумор со заштитна хирургија, наместо отстранување на целата дојка. Ткивото на туморот, при заштитна операција на дојката,се отсекува со околу 1-2 см здраво ткиво на дојката (голема ексцизија, туморектомија, лумпектомија).

Другите техники засновани на поголеми ексцизии во областа на дојката се нарекуваат „квадрантектомија“ или „парцијална мастектомија“. Што се однесува до грутките што се сметаат за малигни, обележани со мамографска жица или ултразвук, се снимаат по ексцизијата водени со жица или ROLL техники (радионуклиди водени со лоцирање на окултни лезии).

Во Центарот за лекување на рак на дојка Acıbadem, ние секогаш се обидуваме да избереме хирургија за заштита на дојка.

Тотална мастектомија

Мастектомијата е метода која се применува во случај кога хирургијата за заштита на дојката не есоодветна. Во некои случаи, потребно е да се отстрани целата дојка при хируршкиот третман на ракот на дојка. Отстранувањето на целото ткиво на дојката станува неопходно кога туморот во дојката е мултицентричен, што значи дека е присутен во повеќе точки на различни места. Таквите случаи бараат отстранување на целото ткиво на дојката дури и ако ракот не е во напреден стадиум. Исто така, отстранувањето на целото ткиво на дојката потребно кај типови на карцином на дојка, наречена микрокалцификација, манифестирана со широка калцификација во дојката, откриена во текот на мамографијата.

Операција за рак на дојка со помош на робот

Хируршката интервенција со помош на робот се изведува далеку попрецизно, бидејќи за 12 пати сезголемува место кое се оперира. Така, ризикот од формирање на тумор е исто така значително намален.Хируршката интервенција со помош на робот се изведува со една цевка, наречена „порт“, слична на оние што се користат во лапароскопската хирургија. Од друга страна, две камери со висока резолуција со оптички влакна ја пренесуваат до конзолата зголемената тродимензионална слика (мин. 12x) на местото кое се оперира. Така, место кое се оперира може јасно да се визуелизира во детали. Покрај тоа, роботските инструменти што можат да ротираат за 540 степени околу својата оска, можат да ги достигнат сите тешко пристапни позиции каде тешко се манипулира. Како резултат на ова на лекарите им се обезбедува поголема флексибилност во споредба со отворената хирургија.

Радиотерапија

За време на хируршки третман на рак на дојка, кај некои пациенти лекарите можат да применат единствена доза на радиотерапија, додека резот сè уште  не е затворен. Ова бара пациентката да задоволува одредени критериуми. Пациентката мора е на возраст над 50 години, а туморот да има биолошка структура за која не е потребна хемотерапија. Пациентка која ги исполнува овие критериуми треба да прима радиотерапија за време на постоперативниот период. Примената на радиотерапија  на отворените ткива со единечна доза ги спасува пациентките од подолг период на радиотерапија.

Центарот за рак на дојка Acıbadem користи специјален роботски уред кој вклучува оловна плоча што се поставува преку целниот регион на градниот кош за време на радиотерапија. Уредот се фокусира и „заклучува“ на целното место, овозможувајќи да се зрачи само целното ткиво. Ова го штити останатиот дел  од телото и органитеод ефектите на радиотерапијата. Постапката  воедно ги штити здравите делови на телото на пациентката, скратувајќи го вкупното време на лекување.

Хемотерапија

Во Центарот за лекување на рак на дојка Acıbadem, особено се обидуваме да избегнеме оперативен зафат како почеток на лекување кај тумори од  стадиум 2 и повисок стадиум.. Во вакви напредни случаи, се земааат примероци од туморот, се анализира неговата биолошката структура, конзилијарно се разговара за случајот и се доставува план за лекување.

Хемотерапијата, како една од предностите на започнувањето на медицинското лекување, претставува можност да се промени на подобро природата на хируршката постапка. На пример, кај пациентка со локално напреднат карцином на дојка, кој исто така ја зафатил и областа на пазувите, мора да се отстранат сите лимфни жлезди. Сепак, хемотерапијата може да го елиминира ракот од наведените жлезди и да ги врати во состојба во кои биле во раната фаза на болеста. Ова им овозможува на лекарите за анализа да употребат метода на земање на примерок од жлезда која е во рана фаза на болеста.

Ако се покаже дека канцерогените клетки се целосно елиминирани од примерокот, тогаш не се отстрануваат сите лимфни жлезди. Ова целосно го елиминира ризикот од развој на лимфедема во подоцнежниот живот на пациентот. Ова е една од најважните иновации во последните години.

Друга придобивка од започнувањето на лекување со медикаменти е да се види ефикасноста на применетиот лек. Кога туморите се отстранети на самиот почеток кај пациенти кои во секој случај требада примаат хемотерапија станува невозможно да се процени ефикасноста на хемотерапијата. Во спротивно, лесно е и корисно да се процени дали хемотерапијата има некаков ефект затоа што сепак може да биде потребно по операцијата, да се продолжи со хемотерапија во зависност од резултатите од постоперативната патолошка анализа.

На кратко, започнувањето на медицинското лекување со медикаменти повлекува бројни  предности, особено во случаи на рак во напредна фаза. Затоа, првиот избор во некои случаи може да биде медицинско лекување наместо оперативен зафат.

Реконструкција на дојка

Реконструкција на дојката по ракот се изведува за да се врати природната форма на дојката. Во овој контекст, обновата на дојката не е естетска операција, туку реконструкција, со други зборови, треба да се гледа како замена на изгубен екстремитет поради болест. Со новите достигнувања во медицината, хирурзите сега можат да направат да дојката изгледа сосема природно. Специјалисти за пластична и реконструктивна хирургија се дел од тимот за лекување на рак на дојка. Овие специјалисти доколку тоа е потребно вршат операции за трансформација на дојката.

Во состојба сме да го реконструираме ткивото на дојката во случаи кога ја отстрануваме целата дојка. Ова е она што го претпочитаме во секој случај. Наместо одложена реконструкција на дојка, претпочитаме изведување на постапката истовремено со отстранувањето на дојката“, наведува Проф. Џихан Урас.

Медицински технологии

Институтот за сенологија Acıbadem поседува најсовремена медицинска технологија. Сенолошкиот институтот е еден од ретките центри во целиот свет кој ги поседува сите медицински технологии за лекување и дијагностицирање на рак на дојка.

Животот по лекувањето на рак на дојка

Во првите 3 години по лекувањето на рак на дојка пациентките треба да се следат преку детални здравствени прегледи. Ракот на дојка локално рецидивира – на оперираното место –  30 проценти и во далечните органи  70 проценти. Рецидивот обично се случува во првите 3 години. Затоа, потребно е многу внимателно да се следат пациентките, особено во првите три години. Последователните прегледигенерално се закажуваат на следниов начин: На 3-месечни интервали во првите три години, полугодишно во следните две години и годишно по  пет години.


ТРЕТМАН

ТЕХНОЛОГИЈА

ACIBADEM

×
Search