ЗДРАВЈЕ НА ДОЈКАТА

ЗДРАВЈЕ НА ДОЈКАТА

Која е функцијата на дојките?

Во дојките се наоѓаат млечни жлезди и канали, преку кои пренесува млекото, создадено од овие жлезди, до брадавиците, потоа масно и сврзно ткиво, кое го исполнува меѓупросторот. Дојките се наоѓаат пред градните мускули над ребрата. Брадавицата е центарот на ареолата (пределот со потемна кожа). Дојката исто така има лимфни канали кои пренесуваат безбојна течност, наречена лимфа. Лимфните канали водат кон мали кружни лимфни јазли. Групите на лимфни јазли кои припаѓаат на дојката се наоѓаат главно близу дојката во пределот на пазувите, во близина на клучната и градната коска. Лимфните јазли ги задржуваат бактериите, канцерогените клетки и други штетни компоненти кои што се наоѓаат во лимфниот систем.

Зашто ACIBADEM?

Мултидисциплинарен пристап

Медицинските гранки како хирургијата на дојка, пластичната хирургија, радиотерапијата, хемотерапијата, овозможуваат мултидисциплинарно дијагностицирање и лекување на сите наши пациенти за кои се грижат наши искусни лекари, специјализирани во своите области со најнови технологии и медицински апарати.

Покрај наведеното, за сеопфатна поддршка на пациентките во текот на лекувањето од тумор на дојка обезбедена е мултидисциплинарната нега која вклучува и нутриционистички услуги, генетички консултации, психо-социјална поддршка и физикална терапија.

Поддршка од модерни технологии

Во нашите центри за здравје на дојка, за рано дијагностицирање, терапија и програми за следење на состојбата на пациентката се користат најмодерните технологии и апарати (3D Мамографија со томосинтеза, 4D ултрасонографијана дојка, вакум-асистирана биопсија и биопсија со MRI).

Рана детекција, точна дијагноза

Во нашите центри за здравје на гради, се користи сеопфатен медицински пристап за  рано откривање на болеста и поставување на точна дијагноза.

Разликата е благодарение на мамографијата со томосинтеза, 4D ултрасонографијата, клничките испитувања на гради и едукација за самостоен преглед и на други услуги кои што се користат за снимање на рак на дојка. Со редовни прегледи и посебни советувања сите пациенти подложни на рак на дојка имаат можност да го смалат ризикот на  минимум.

Искусен тим, специјалисти во својата област

Нашиот тим го сочинуваат специјалисти за операција на дојка, онкологија, пластична хирургија, радиолошки онколог, радиолог, патолог и медицински генетичари, сите со големо искуство во својата област задолжени за сеопфатна нега на пациентот во ACIBADEM центарот за здравје на дојка. Исто така се обезбедени и програми за нутриционистичко советување, физиотерапија и комплетна психолошка терапија за пациентиките кои што боледуваат од рак на дојката.

Протективна операција на дојка

За онкопластична хирургија и други иновативни реконструктивни техники се задолжени специјалисти за хирургија на дојка.

Болести на дојката

Израстоци (чворови) во градите

Најчести израстоци во градите:

 • Цисти (исполнети со течност)
 • Фиброаденомски
 • Филодни

Други тврди (цврста содржина) бенигни лезии:

Лузни во ѕвездеста форма и сложени склерозни лезии, папиломи, липоми, хамартоми, масна некроза, леиомиоми, грануларните тумори на клетките, итн.

 • Цисти на дојка
 • Фиброаденом
 • Филоден тумор
 • Интрадуктални папилом
 • Воспалителни заболувања на дојка (маститис)

Рано откривање на рак на дојка

Најважниот фактор во намалувањето на смртните случаи предизвикани од рак на дојка е активната улога на жените во раното дијагностицирање на рак на дојка.

 • Самопрегледување
 • Мамографија
 • Клиничко испитување на дојките од страна на доктор

Тест снимки

Метода со која што може најрано да се открие ракот: МАМОГРАФИЈА

Oсновна метода е снимање каде се користи ниска доза рентгенски зраци . Може да се спореди со апарат кој користи рентгенски зраци за снимање на дојки. Намената на мамографијата е откривање на рак на дојка уште во рана фаза. Колку порано ќе се открие ракот на дојка, толку поуспешна може да биде терапијата. Мамографијата е единствена од сите методи за снимање и дијагностицирање со која што може најбрзо да се открие рак на дојка. Денес се користат различни техники на мамографија, вклучувајќи класична и дигитална.

Дигитална мамографија

Дигиталната мамографија е метода што станува се поважна и неопходна кога е во прашање правењето снимки на дојка. Се разликува од класичната мамографија по тоа што, како кај дигиталните камери, снимката се добива во дигитален форма со помош на детектор. Овој начин е усовршен од страна на радиолози за дојка и е посебно наменета за мамографии, снимките се прегледуваат и процесираат на екрани, а по потреба може да бидат и во формат на видео снимка.

Високотехнолошко 3 димензионално снимање: ТОМОСИНТЕЗА

Томосинтезата, која може да се дефинира како тридимензионална мамографија, е едно од најновите и најважните достигнувања на дигиталната технологија. Всушност, томосинтезата исто така е апарат за дигитална мамографија. Апаратот и начинот на снимање е многу сличен со мамографијата.

Ултрасонографија

Ултрасонографија е метода за снимање која што користи звучни бранови за добивање снимки.

4 димензионална ултрасонографија

ABVS (Automatic Breast Volumetric Scanner – автоматски волуметриски скенер на дојка) е најновото откритие во ултрасонографијата на дојка, а исто така се нарекува и автоматски ултразвук на дојка, волуметриски ултразвук на дојка и 4 димензионална ултрасонографија.

Магнетна резонанца (МР)

Магнетната резонанца едноставно може да се опише како техничко снимање со помош на радио бранови во средина на силно магнетно поле. Со магнетната резонанца можат да се добијат многу успешни резултати без примена на зрачење, посебно при снимањето меки ткива.

Методи на биопсија

Биопсии со игла

Кога постојат сомнителни наоди за дојката, потребна е биопсија со игла или ексцизија на областа по хируршки пат за да се воспостави дијагноза. Во случаите кога не се утврдени сомнителни наоди со палпаторниот преглед, се изведува биопсија со игла потпомогнати со методи за снимање во клиниката за радиологија. Времето на обработка варира кај различни методи и трае приближно 20-40 минути.

По процесирање на податоците, се издава наод дали туморот е бениген, сомнителен (атипичен) или малиген.

Методи на биопсија изведени со игла

 • Тенкоиглена аспирациона биопсија (FNAB)
  Оваа метода обично се изведува со помош на US и се претпочита кога е во прашање отстранување цисти на дојките или за биопсија на аксиларни лимфни јазли. Исто така, на овој начин може да се врши биопсија на мали израстоци (со мали димензии) или израстоци кои се наоѓаат длабоко во дојката.
 • Tru-cut биопсија (сечењебиоспија со игла)
  Овој процес се изведува со подебели игли (3-4mm) и пиштол за биопсија.
 • Биоспија со вакум
  Методата биопсија со вакум е најнапредна во однос на останатите методи со игла. Оваа метода обично се користи за поставување дијагноза во случај кога наодите можат да се видат само со мамографија или се сомнителни во поглед на потврден наод за рак на дојка.
 • Биопсија со МР (магнетна резонанца)
  Испитувањето на дојка со МР често се врши пред операцијата кај жени кај кои е дијагностициран рак на дојка за да се утврди дали постои друго жариште на ракот во дојката или се користи и за скенирање пациентки со висок ризик.

Мултидисциплинарно планирање на лекувањето

Специјалисти за општа хирургија, радиологија, патологија, медицинска онкологија и радиолошка онкологија работат заедно, применувајќи мултидисциплинарен пристап во планирањето на третмани на рак на дојка. Специјалистот кој прв ја врши проценката обично е хирургот. Исто така е важно психолози и психијатри да направат проценка на состојбата на пациентот пред и по третманот.

Во кои ситуации се изведува операцијата?

Операцијата е првиот избор кога се работи за рак на дојка кој е откриен во рана фаза. Кај хируршкиот метод, или се отстранува канцерозниот тумор заедно со околното ткиво на дојката или целосно се отстранува дојката. Исто така, за да се утврди дали туморот се проширил кон пазувата или не, се отстрануваат и некои лимфни јазли. Со хируршката интервенција прво се открива фазата на болеста и се утврдува потребната дополнителна терапија за пациентот (радијација, хормони, хемотерапија).

Благодарение на новите достигнувања во хирургијата и усовршувањето на дополнителните третмани, денес можат да се добијат одлични резултати кај голем број на пациенти.

Заштитна хирургија на дојките

Пациентите со рак на дојка не ја губат битката поради повторно појавување на канцер во дојката, туку поради системска рекуренција, односно повторно системско појавување на болеста или, со други зборови, распространување или проширување (метастази). Во овој контекст, наместо целосно отстранување на дојката, се претпочита отстранување на ткивото со туморот со конзервативна операција на дојката во соодветни случаи во кои постои само едно жариште на туморот. Со конзервативната операција на дојка се отстранува туморското ткиво заедно со околу 1-2cm од околното нормално ткиво (широкаексцизија, туморектомија, лампектомија).

Други техники кои се базираат на широки ексцизии на тој дел од дојката се викаат „квадрантектомија“ или „делумна мастектомија“.

Масите кои не се опипливи, а се сметаат за малигни и се обележани со жица со помош на мамографија или ултразвук, се отстрануваат со техники кои се раководат со жица или ROLL (Localisation – Радионуклидна локализација на скриени лезии), а регијата се снима за да се изврши контрола дали се отстранети.

Операции при кои се отстранува целата дојка (мастектомија)

Мастектомијата е метод кој се применува во случаи во кои конзервативната операција на дојка не е соодветна. Додека во минатото имаше честа примена, денес мастектомијата се претпочита кај пациенти кај кои постои тумор со голем дијаметар, односно покажува широка распространетост во дојката (мултифокални тумори, т.е. тумори со повеќе жаришта), со што не е соодветен за конзервативната операција на дојка. Сепак, во зависност од состојбата на пациентката, во овој случај може да се земе предвид модифицирана радикална мастектомија или, со други зборови, отстранување на целата дојка и на голем дел од аксиларните лимфни јазли. Поради отстранувањето на голем дел од аксиларните лимфни јазли, кај некои пациентки доаѓа до оток на раката, отрпнатост, трнење или печење.

Хируршки интервенции за да се процени состојбата на аксиларните лимфни јазли

Ракот на дојка се шири најчесто до аксиларните лимфни јазли. Во минатото се претпочиташе целосно отстранување на аксиларните лимфни јазли за да се открие стадиумот на болеста, да се утврди до кој степен се зафатени аксиларните лимфни јазли и да се обезбеди локална контрола (аксиларна дисекција). Меѓутоа, поради несаканите ефекти, како што се отекување на раката (лимфедема), ограниченост и деформација на рамото,  слабост и отрпнување во рацете, истражувачите се фокусираа на развивање на друг метод. Поради можноста за пронаоѓање поединечни туморски клетки, во последните години се усовршуваше методот на „ биопсија на сентинелни лимфни јазли“, метод на отстранување на оние лимфни јазли за кои постои најголема веројатност да содржат канцерозни клетки.

Како се изведува техниката на биопсија на сентинелни лимфни јазли?

При примената на оваа техника, во дојката во која се наоѓа туморот пред операцијата се инјектира радиоактивна супстанција 99mTc. Лимфосцинтриграфијата се изведува во попладневниот период, еден ден пред операцијата или утрото на денот на операцијата, а потоа лимфниот јазол или јазли (сентинелен лимфен јазол) се отстранува со детектор на радиоактивни супстанции (алатка наречена гама сонда) и се испраќа на патологија на анализа во текот на операцијата. Исто така, за време на операцијата може да се вбризга инекција со сина боја во дојката во која се наоѓа туморот. Во овој случај, со пронаоѓање на сино обоениот лимфен канал, може да се отстрани сино обоениот лимфен јазол како сентинелен лимфен јазол. Потоа се носи на патологија и се анализира за време на операцијата. Ако е зафатен сентинелниот лимфен јазол, ќе бидат отстранети сите аксиларни лимфни јазли. Ако во текот на операцијата наодот е негативен, тие се оставаат. На тој начин се намалува бројот на пациентите кај кои доаѓа до несаканите појави како лимфедема, ограничување или отрпнување на рамото, за разлика од оние кај кои се применила биопсија на сентинелни лимфни јазли. Овие сентинелни лимфни јазли се третираат со специјални процеси и деловите од телото на пациентот со негативен наод се подложуваат на посебни бои. На тој начин, ако се забележи минимална зафатеност на лимфните јазли, пациентот мора да биде повторно опериран ако е потребно. Се изведува и дополнителна аксиларна дисекција со други зборови целосно се отстрануваат лимфните јазли.

Реставрација на дојка (реконструкција на дојка)

Реставрацијата на дојката се прави за да се врати природната форма на дојката што била подложена на операција. Во овој контекст, реставрацијата на дојка не е козметичка операција, туку реставрација (реконструкција) или, со други зборови, треба да се гледа како замена на екстремитет кој бил изгубен поради болест. Со новите достигнувања во медицината, сега хирурзите можат да создадат дојка која изгледа природно. Специјалистите за пластична и реконструктивна хирургија исто така се вклучени во тимот кој работи на третман на рак на дојка. Овие специјалисти вршат операции за да ја вратат дојката во природна состојба ако е потребно.

Кои се придобивките од реконструкцијата на дојката?

Губењето на дојката има негативно психолошко влијание врз многу жени. За повеќето пациентки, резултатот од реконструкцијата на дојката може да значи почеток на нов живот. Се подобрува сексуалниот и семејниот живот на овие пациентки. Покрај тоа, подобрувањето на психолошката состојба им помага на пациентките да се справат со болеста.

Кои се фазите на реконструкцијата на дојка?

Реконструкцијата на дојка има три основни фази. Тие се: создавање ткиво на дојката, реконструкција на брадавица и ареола и создавање на симетрија помеѓу градите.

I – Создавање на ткивото на дојката

Обновувањето на отстранетите дојки може да се изврши на два начина:

1- Импланти за дојка,

2- Употреба на ткиво од пациентката (автогено ткиво).

Изборот на оперативниот метод и времето на реконструкција зависат од многу фактори, како што се: општата здравствена состојба на пациентката, возраста, својствата на телото, карактеристиките на мастектомијата, дали е применета радиотерапија или не, состојбата на другата дојка, желбите на пациентката, искуството и вештините на пластичниот хирургот.

1 – Импланти за дојка

Постојат два типа импланти за дојка: импланти исполнети со гел и импланти исполнети со физиолошки раствор (солена вода). Кај двата импланти надворешната површина се состои од силиконски ѕид. Во зависност од состојбата на пациентката, реконструкцијата може да се изврши со директно поставување на имплантот или поставувањето да се изврши со помош на балон, ткн. „проширувач на ткиво“, којшто се поставува за да го прошири мекото ткиво во ѕидот на градниот кош, а потоа се отстранува и на неговото место се поставува постојаниот имплант. Се претпочита вториот метод, посебно во случаите кога реконструкцијата се врши подоцна.

2 – Реконструкција на дојката со употреба на ткиво од самата пациентка (автогеноткиво).

Реконструкцијата на дојка со автогено ткиво е посложена и овие хируршки операции ги вршат искусни хирурзи

Микрохирургија

Кожата и поткожното масно ткиво целосно се одделуваат од пределот на абдоменот, дорзумот или колковите и се поврзуваат со крвни садови. За оваа операција, специјалистот за пластична хирургија мора да биде искусен на полето на микрохирургијата, бидејќи спојувањето на тенките крвни садови е возможно само под микроскоп.

II – Реконструкција на брадавицата и ареолата

За да се добие природен изглед на дојката, понекогаш се потребни повеќе операции. Најсложена е првата операција, која се врши за да се регенерира ткивото. Останатите операции, кои се вршат за регенерација на брадавицата и ареолата (пределот околу брадавицата), се полесни и се одвиваат со употреба на локална анестезија. Брадавицата е составена од ткиво од околниот предел. За да се покрие ареолата, се зема кожа од другата брадавица или од препоните.


×
Search