ЗДРАВЈЕ НА ДОЈКАТА

ЗДРАВЈЕ НА ДОЈКАТА

Која е функцијата на дојките?

Во дојките се наоѓаат млечни жлезди и канали, преку кои пренесува млекото, создадено од овие жлезди, до брадавиците, потоа масно и сврзно ткиво, кое го исполнува меѓупросторот. Дојките се наоѓаат пред градните мускули над ребрата. Брадавицата е центарот на ареолата (пределот со потемна кожа). Дојката исто така има лимфни канали кои пренесуваат безбојна течност, наречена лимфа. Лимфните канали водат кон мали кружни лимфни јазли. Групите на лимфни јазли кои припаѓаат на дојката се наоѓаат главно близу дојката во пределот на пазувите, во близина на клучната и градната коска. Лимфните јазли ги задржуваат бактериите, канцерогените клетки и други штетни компоненти кои што се наоѓаат во лимфниот систем.

Зашто ACIBADEM?

Мултидисциплинарен пристап

Медицинските гранки како хирургијата на дојка, пластичната хирургија, радиотерапијата, хемотерапијата, овозможуваат мултидисциплинарно дијагностицирање и лекување на сите наши пациенти за кои се грижат наши искусни лекари, специјализирани во своите области со најнови технологии и медицински апарати.

Покрај наведеното, за сеопфатна поддршка на пациентките во текот на лекувањето од тумор на дојка обезбедена е мултидисциплинарната нега која вклучува и нутриционистички услуги, генетички консултации, психо-социјална поддршка и физикална терапија.

Поддршка од модерни технологии

Во нашите центри за здравје на дојка, за рано дијагностицирање, терапија и програми за следење на состојбата на пациентката се користат најмодерните технологии и апарати (3D Мамографија со томосинтеза, 4D ултрасонографијана дојка, вакум-асистирана биопсија и биопсија со MRI).

Рана детекција, точна дијагноза

Во нашите центри за здравје на гради, се користи сеопфатен медицински пристап за  рано откривање на болеста и поставување на точна дијагноза.

Разликата е благодарение на мамографијата со томосинтеза, 4D ултрасонографијата, клничките испитувања на гради и едукација за самостоен преглед и на други услуги кои што се користат за снимање на рак на дојка. Со редовни прегледи и посебни советувања сите пациенти подложни на рак на дојка имаат можност да го смалат ризикот на  минимум.

Искусен тим, специјалисти во својата област

Нашиот тим го сочинуваат специјалисти за операција на дојка, онкологија, пластична хирургија, радиолошки онколог, радиолог, патолог и медицински генетичари, сите со големо искуство во својата област задолжени за сеопфатна нега на пациентот во ACIBADEM центарот за здравје на дојка. Исто така се обезбедени и програми за нутриционистичко советување, физиотерапија и комплетна психолошка терапија за пациентиките кои што боледуваат од рак на дојката.

Протективна операција на дојка

За онкопластична хирургија и други иновативни реконструктивни техники се задолжени специјалисти за хирургија на дојка.

Болести на дојката

Израстоци (чворови) во градите

Најчести израстоци во градите:

  • Цисти (исполнети со течност)
  • Фиброаденомски
  • Филодни

Други тврди (цврста содржина) бенигни лезии:

Лузни во ѕвездеста форма и сложени склерозни лезии, папиломи, липоми, хамартоми, масна некроза, леиомиоми, грануларните тумори на клетките, итн.

  • Цисти на дојка
  • Фиброаденом
  • Филоден тумор
  • Интрадуктални папилом
  • Воспалителни заболувања на дојка (маститис)
×
Search