ТРЕТМАНИ ЗА РАК (ОНКОЛОГИЈА)

ТРЕТМАНИ ЗА РАК (ОНКОЛОГИЈА)

Ракот е болест што уништува, а бројот на заболени постепено се зголемува низ целиот свет. Според видот на карциномот и местото каде се појавува, ракот може да се излечи доколку соодветно се интервенира во вистинско време. Правилниот третман, изведен од професионалци и употребена вистинската технологија, може да обезбеди пресудна поддршка која ќе ги одржи во живот пациентите со рак.

И покрај сето тоа, ова исто така значи дека пациентите со рак мора да поминат низ долг и комплициран процес на лекување. Најзначајната поддршка пациентите од рак ја добиваат од здраствените институции. Овие институции специјализирани за третирање на рак, мора да имаат искусен и специјализиран персонал, богато медицинско знаење, уреди произведени со најсовремена технологија, современи медицински методи и инфраструктурни системи што ќе овозможат координација помеѓу специјалистите. Усвојувајќи го овој пристап, групацијата ACIBADEM Healthcare Group презема големи чекори напред на полето во лекувањето на ракот.

Мултидисциплинарен пристап (за ефикасни решенија во третманите за лекување на ракот)

Најефекасните решенија во третманот на рак се добиваат користејќи мултидисциплинарен пристап бидејќи онкологијата е област што бара соработка и заедничка одлука на специјалисти од многу гранки на науката. Исклучително е важна консултацијата и блиската соработка на лекарите од различни гранки во дијагностицирањето и лекувањето на ракот. Во мултидисциплинарни структури, специјалисти од различни гранки работат заедно, донесуваат заедничка одлука и ја делат одговорноста. Како резултатна тоа, центрите кои работат со мултидисциплинарни структури постигнуваат поголем успех во лекувањето и следењето на ракот одколку тој што е се постигнува во областа на онкологијата.

Во центрите ACIBADEM Healthcare Group дијагнозата и лекувањето на сите видови на рак се одредува мултидисциплинарно. Услугите што се нудат во центрите вклучуваат програми за скенирање за рано дијагностицирање на ракот, идентификување на луѓе кои се здрави, но со ризик за добивање на рак и информирање на овие лица и нивните роднини за превенција од рак.

Болниците ACIBADEM – услугите што ги даваат на пациенти со рак се со технологија од светска класа. 

ACIBADEM Healthcare Group Групацијата ја донесе најновата технологија во Турција. Со својата високо развиена технологија, своите модерни апарати и богатство на знаење и искуство, болниците ACIBADEM им нудат на своите пациенти најсовремени технологии за дијагностицирање и третман на ракот кои се користат ширум светот.

Групацијата ACIBADEM нуди онколошки третман со зрачење во 8 болници. Овие болници се: Maslak, Atakent и Kozyatağı во Истанбул, Bursa, Eskisehir, Bodrum, Adana и Kayseri надвор од Истанбул.

Најчести видови на рак

 • Рак од усна шуплина
 • Рак на белите дробови
 • Тумор на мозокот
 • Рак на кожата
 • Рак на грлото (гркланот)
 • Рак на црниот дроб
 • Тумори на коските
 • Рак на дебелото црево и ректален карцином
 • Лимфома
 • Рак на дојка
 • Рак на мочниот меур
 • Рак на желудник
 • Рак на панкреасот
 • Педијатриска онкологија и хематологија
 • Рак на простата
 • Рак на матка
 • Рак на грлото на матката
 • Рак на тироидната жлезда
 • Рак на јајници
×
Search