Торакална (градна) хирургија - ACIBADEM (Аџибадем)
Хирургија на граден кош (торакална хирургија)

Хирургија на граден кош (торакална хирургија)

Хирургија на граден кош (торакална хирургија) во „Аџибадем Турција“

Торакалната хирургија третира патолошки заболувања во градниот кош, вклучително и рак на белите дробови. Во „Аџибадем Турција“ се достапни најновите минимално-инвазивни техники.

Што е торакална хирургија?

Торакална хирургија, исто така, позната како операција на градниот кош, се однесува на органи лоцирани во градниот кош. Може да биде потребна на која било возраст од многу причини, од вродени абнормалности кај доенчиња до трауматски повреди или болести на градниот кош кај возрасни. Торакална хирургија може да ги опфати душникот, белите дробови, медијастинумот, дијафрагмата, хранопроводникот или ѕидот на градниот кош. Најчеста индикација за операција на градниот кош е ракот, вклучувајќи рак на бели дробови и рак на хранопроводник. Но, за многу други состојби може да биде потребна торакална хирургија, вклучувајќи траума, гастроезофагеален рефлукс, синдром на торакален излез (TOS) или хиперхидроза (прекумерно потење). Постапките на торакална хирургија може да се изведуваат по пат на отворена хирургија или минимално-инвазивни техники.

Постапки на торакотомија

Торакотомија е голема операција која опфаќа отворање на градниот кош. Овозможува да се стигне до органите во градниот кош преку ребрата или коската на дојката. Торакален хирург може да одлучи да користи отворена торакотомија кога работи на голема површина на градниот кош или белите дробови. Често се користат постапки како што се клинеста ресекција (отстранување на мало парче белодробно ткиво), лобектомија (отстранување на еден од белодробните лобуси), пневмонектомија (отстранување на целото белодробно крило). Езофагектомија или отстранување на голем дел од хранопроводникот е уште една вообичаена торакална постапка. За туморите на тимусот наречени тимоми може да биде потребно отстранување на тимусот (тимектомија). Во некои случаи, тимектомија може да се користи како дел од третманот за мијастенија гравис.

На Одделот за торакална хирургија „Аџибадем“ големите операции на градниот кош се изведуваат со мултидисциплинарен пристап. Нашите искусни торакални хирурзи соработуваат со специјалисти по радиологија, онкологија, гастроентерологија за да обезбедат сеопфатна грижа и позитивни резултати за секој пациент.

Минимално-инвазивна торакална хирургија

Како резултат на неодамнешните медицински напредувања торакалната хирургија е помалку инвазивна и попријатна за пациентите. Најновите минимално инвазивни методи користат видео-помош и овозможуваат пристап преку помали засеци. За разлика од операцијата на отворен граден кош, за минимално-инвазивните техники не е потребно сечење на ребрата или градната коска. Достапни се две опции за минимално-инвазивна операција на градниот кош:

Видео-асистирана торакална хирургија (VATS). VATS е минимално-инвазивен хируршки пристап кој користи микро-инструменти и мали засеци од 2 до 3 cm во должина. Низ еден од засеците се вметнува мала видео камера за да му овозможи на торакалниот хирург да ја гледа градната празнина на монитори со висока резолуција.

Роботска торакална хирургија. Оваа хируршка постапка е слична на VATS, но вклучува роботски систем што торакалниот хирург го контролира од управувачка табла. Операцијата на градите со помош на робот се изведува преку мали засеци со помош на роботски инструменти кои овозможуваат широк опсег на движења.

Главните предности на минимално-инвазивните торакални операции се минимално оштетување на ткивото, помалку компликации, пократок престој во болница, намалена болка во градите по операцијата, помали лузни, побрзо закрепнување по операцијата и високи стапки на задоволство на пациентите.

Кој е кандидат за минимално-инвазивна торакална хирургија?

Речиси сите традиционални торакални операции може да се изведат со помош на минимално-инвазивни техники. На Одделот за торакална хирургија „Аџибадем“ тоа е првата опција што се разгледува за секој пациент на кој му е потребна операција на градниот кош. Сепак, минимално-инвазивната хирургија не е најдоброто решение за секој пациент. На некои пациенти можеби ќе им треба отворена операција, во зависност од патологијата и локацијата. Најсоодветниот третман за секој пациент се одредува по детална проценка од страна на мултидисциплинарен совет, со искусни лекари по медицинска онкологија, радио-онкологија, пулмологија, торакална хирургија, радиологија, патологија и нуклеарна медицина.

Колку долго ќе останам во болница?

Колку време е потребно за закрепнување од операција на градниот кош зависи од конкретниот случај, применетата хируршка постапка и вештините на торакалниот хирург што ја изведува операцијата. Генерално, времето на закрепнување е пократко по минимално-инвазивни постапки во споредба со отворена операција. На Одделот за торакална хирургија „Аџибадем“, просечниот престој во болница е меѓу 1 и 4 дена. Вообичаено, за операција за рак на белите дробови е потребен престој од 1 ноќ на Одделението за интензивна нега. Кај други операции, тоа не е секогаш потребно.

Што се случува по интервенцијата?

Операцијата различно влијае на пациентите. Поради тоа, постоперативниот период на закрепнување може да варира во зависност од здравствената историја на пациентот, општата здравствена состојба и искуството на хирургот. Вообичаено, пациентите можат да се вратат во својот нормален живот 1-5 дена по излегувањето од болница со минимално-инвазивни постапки, додека кај отворена операција потребно е закрепнување од неколку недели. По излегувањето, нашиот медицински тим обезбедува конкретни упатства за секој пациент во врска со нега на раната, физички активности, исхрана и последователни прегледи.

Видови операции на градниот кош што се изведуваат во „Аџибадем“

Одделот за торакална хирургија „Аџибадем“ обезбедува целосен опсег на услуги за дијагноза и третман на сложени болести на градниот кош, вклучително и напредни хируршки методи што се применуваат само во неколку напредни медицински центри ширум светот. Состојбите што ги третираме опфаќаат, но не се ограничени на:

Рак на бели дробови: „Аџибадем“ е познат по своите извонредни достигнувања при операција за рак на белите дробови. Нашиот тим прв во Турција спроведе видео-асистирана торакоскопија со еден порт за рак на белите дробови во рана фаза.

Рак на хранопроводник: Може да биде потребна езофагектомија или хируршко отстранување на дел од хранопроводникот. Во некои случаи, операцијата може да се изврши со минимално-инвазивни техники.

Медијастинални цисти и тумори. Хируршката ресекција е можна со минимално-инвазивни методи.

Емфизем. Операцијата на емфизем може да им помогне на некои пациенти да дишат подобро и да живеат подолго кога лековите не се доволни.

Плеврални заболувања. Операции за постапување при плеврален мезотелиом, проблеми со плевралниот простор, вклучително и торакоцентеза, цевчеста торакостомија, шантирање за плеврален излив, решавање на пневмоторакс, плевректомија, декортикација и дренажа и ресекција на емпием.

Деформитети на градниот ѕид. Операции кои опфаќаат корекција на pectus excavatum, pectus carinatum и други деформитети на ѕидот на градниот кош или травматска нестабилност на градниот ѕид.

Вродени нарушувања на градниот кош кај деца. Кај педијатриски пациенти вообичаено користиме затворени, минимално-инвазивни техники со мали засеци.

Синдром на торакален излез. Операцијата TOS се користи за ублажување на компресијата и симптомите.

Хиперхидроза. Торакална симпатектомија е операција на нервите која може да помогне против прекумерното потење.

Зошто да ја изберете „Аџибадем“ за торакална хирургија?

За успешни резултати во торакалната хирургија неопходни се напредна опрема и голема експертиза. „Аџибадем“ вработува торакални хирурзи од светска класа со широко меѓународно искуство, вклучително и претседателство со најголемото светско здружение за торакална хирургија, Европскиот одбор за кардиоторакална хирургија (EBCTS). Нашиот тим беше меѓу првите на глобално ниво и прв во Турција што го имплементираше методот VATS со еден порт, што е најмалку инвазивна операција за рак на белите дробови досега. Најсовремената опрема и мултидисциплинарниот пристап придонесуваат за подобрување на животот на нашите пациенти на најдобар можен начин.

ТРЕТМАН

ТЕХНОЛОГИЈА

ACIBADEM

×
Search