Градна (торокална) Хирургија

Градна (торокална) Хирургија

Одделите за градна (торакална) хирургија во болниците на групацијата Аџибадем им даваат сеопфатна нега на возрасните и педијатриските пациенти од целиот свет, со најмодерните дијагностички техники и методи на лекување.

Одделот за торакална хирургија нуди широк спектар на хируршки услуги за дијагноза и лекување сложени здравствени состојби во градите, вклучувајќи ги белите дробови и хранопроводот. Торакалните хирурзи на Аџибадем негуваат мултидисциплинарен пристап и соработуваат со специјалисти во областа на онкологијата и радиологијата.

Некои процедури и операции кои најчесто се изведуваат во нашите болници:

1.БЕЛИ ДРОБОВИ: операции кои вклучуваат ресекција, реконструкција, репарација и биопсија на белите дробови. 

2. ЅИД НА ГРАДНИОТ КОШ: операции на ѕидот на градниот кош, вклучувајќи ресекција и реконструкција поради неоплазми, торакопластика и репарација на вдлабнати гради (pectus excavatum) и испакнати гради (pectus carinatum) и други деформитети на ѕидот на градниот кош, како и справување со нестабилност на ѕидот на градниот кош поради трауматска повреда. 

3. ДИШНИ ПАТИШТА: операциите вклучуваат ресекција, реконструкција и репарација на трахеата и бронхиитеза неоплазма, ограничувања и повреди. Операции кои се потребни за контрола на дишните патишта, вклучувајќи трахеостомија, трахеална интубација и ендолуминални процедури.

4. ДИЈАФРАГМА: операции кои вклучуваат ресекција, реконструкција и репарација на дијафрагмата.

5. МЕДИЈАСТИНУМ: операциите кои го вклучуваат медијастинумот, вклучувајќи биопсија и ресекција на неоплазми, дренажа на инфекции, медијастинална лимфаденектомија, медијастинотомија и медијастиноскопија.

6. ПЕРИКАРДИУМ (срцева кеса): операции на перикардиумот, вклучувајќи ресекција, реконструкција и дренажа.

7. ЕНДОСКОПИЈА: ендоскопски процедури на трахеобронхијалното стебло и хранопроводот со користење флексибилни и ригидни инструменти.

8. ЛИМФНИ ЈАЗЛИ: операции за биопсија на цервикалните, медијастиналните и аксиларните лимфни јазли.

9. ХИПЕРХИДРОЗА: операции на торакални симпатички нерви.

10. ТОРАКАЛЕН ИЗЛЕЗ: операции за корекција на абнормалности на торакалниот излез.

11. ПЛЕВРА: операции за справување со плеврална мезотелиома, проблеми со плевралниот простор, вклучувајќи торакоцентеза, тубална торакостомија, шантирање за плеврална ефузија, справување со пневмоторакс, плевректомија, декортикација и дренажа и ресекција на емпием.

12. ЕМФИЗЕМ: операции за функционална корекција и компликации од емфизем.

13. ТРАУМА: операции поради трауматски повреди на градниот кош или органите во градниот кош и нивни секвели.

Хируршки пристапи кои се применуваат во Одделите за торакална хирургија во Аџибадем

Минимално инвазивна хирургија (VATS) за рак на бели дробови во рана фаза

Кога ракот на белите дробови е во раната фаза, може да се примени куративна терапија. Најсоодветниот третман за рак на белите дробови се добива со опширно анализирање на пациентот од страна на конзилиум, кој е составен од искусни специјалисти од областа на медицинската онкологија, радиолошката онкологија, пулмологија, торакална хирургија, радиологија, патологија и нуклеарна медицина. Кога сите испитувања и анализи ќе покажат дека операцијата ќе ја излекува болеста, операцијата се врши од страна на хирурзи кои се искусни на полето на ракот на белите дробови. На одделите за торакална хирургија во болниците на Аџибадем се изведуваат операции со примена на минимално инвазивна „видео-асистирана торакална хирургија (VATS)“ кај пациенти со канцер на белите дробови во рана фаза.

Пристапот VATS во торакалната хирургија

VATS е минимално инвазивен хируршки пристап за третирање тумори во белите дробови во раната фаза, со употреба на микроинструменти, пришто се прават три инцизии (засеци) со должина од 2 или 3cm. Во едната од нив се внесува микро видео камера за да му овозможи на торакалниот хирург поглед во градната празнина. Одстранување на јазлите на белите дробови e со употреба на кеса, без да се отвора градниот кош.

Предностите на оваа минимално инвазивна процедура се:

  • краток престој во болница
  • помалку постоперативни болки
  • помалку лузни
  • пократко време на опоравување

ТРЕТМАН

ТЕХНОЛОГИЈА

ACIBADEM

×
Search