УВО, НОС И ГРЛО (ORL)

УВО, НОС И ГРЛО (ORL)

Овие специјалистички гранки бараат специјализирана обука. Покрај стандарната ORL обука, нашите искусни специјалисти за ORL и аудиологија во болниците Аџибадем поминаа и дополнителни обуки. Сите наши болници се целосно оремени со највисока технологија и успешно ги извршуваат сите процедури на ORL .

Кога ќе пристигнете во клиниките за ORL на Аџибадем, ќе бидете прегледани во модерни и целосно опремени сали (флексибилен и крут ендоскоп; стробоскоп; систем за дигитално снимање) и од страна на високообучени професионалци, кои ќе се погрижат да добиете соодветна терапија. Специјалистите за ORL на Аџибадем работат заеднички со други специјалисти со цел да им обезбедат сеопфатна нега на своите пациенти.

×
Search