Трансплантација на коса

Трансплантација на коса

Што е трансплантација на коса?

Трансплантација на коса е операција со која фоликули на влакна, кои се земени од задниот дел на главата, каде што косата е густа, се трансплантираат на деловите од главата каде што косата е поретка.

Методи на трансплантација на коса

FUE е метод кој се разви откако методот FUT ја изгуби својата валидност. Со методот на екстракција на влакна FUE, фоликулите на влакната се земаат од пределот меѓу ушите, со помош на специјално развиен микромотор или со игла за екстракција, чии димензии се 0,5 – 0,9mm.

Овој метод се разви со голема брзина и иако е понов од методот FUT, за многу кратко време стекна поголема популарност. Најважниот фактор за ова е високата развиеност на хируршките алатки за стандардниот метод FUE, што овозможува брза и неинвазивна екстракција на фоликулите.

Денес, наместо иглите со кои се ракуваше рачно, се користат микромотори со кои се ракува рачно или електронски. Овие апарати овозможуваат полесна екстракција на фоликулите. Времето на операцијата е намалено од 2 дена на само 3-4 часа и им нуди поголема удобност на пациентите. Благодарение на неговите предности, методот на трансплантација на коса FUE (Follicular Unit Extraction – екстракција на фоликуларна единица) има широка примена. Кога е во прашање трансплантацијата на коса, првиот метод на кој што ќе се помисли е методот FUE.

Причината за ова е непобитна: трансплантацијата на коса со методот FUE е безболна операција, која овозможува за кратко време пациентот да му се врати на секојдневниот  живот и невклучува никакви инцизии и конци. На местото од каде што се екстрахирани фоликулите не може да се види никаква перманентна лузна. Со овој метод исто така може да се пресадуваат и влакна од телото.

PRP (плазма богата со тромбоцити) во трансплантацијата на косата

Што е PRP регенеративна метода?

PRP се користи за брзо заздравување на лузните и стимулирање на брз раст на косата. Третманот со PRP помага во ревитализацијата на ранливите фоликули од косата. Забележано е дека кај пациентите кај кои се применува третманот со PRP, губењето на косата е релативно послабо во оперативниот предел и дека косата никнува посилно. Исто така, кај пациентите кои биле подложени на третман со PRP пред трансплантацијата, лузните заздравуваат многу побрзо. Црвените точки и грубата кожа исчезнуваат за кратко време по операцијата, а во пределот на трансплантација се зголемува капацитетот за раст на косата.

PRP е богата со тромбоцити кои се добиваат од крвта на самиот пациент, процес кој што се прави пред процедурата за пресадување коса. Кога се користи крвта на самиот пациент, нема потреба од испитување на имуниот одговор. Исто така, PRP не предизвикува никакви алергиски реакции.

Какоседобива PRP течност?

  1. Од пациентот што треба да се третира со PRP се земаат 10 cc крв, процедура која е иста како во биохемиска лабораторија.
  2. Крвта се става во стерилна епрувета во специјален апарат за да се добие делот од крвта кој е богат со тромбоцити (плазмата).
  3. Крвните клетки се подложуваат на центрифугирање за да се изврши сепарацијата на плазмата која е богата со тромбоцити.

Со оваа процедура стапката на тромбоцити во PRP може да се зголеми до 8 пати. Студиите покажуваат дека факторот за раст на фоликулите зависи од тромбоцитите.

Како се применува PRP?

Прво на пациентот му се дава анестезија. Потоа се инектира PRP во коренот на влакното. Процесот на инектирање е безболен и трае кратко (2-3 минути). Потоа пациентите можат да му се вратат на секојдневниот живот. По оваа процедура нема отоци или модринки.

Кој може да јакористи PRP течноста?

Со PRP можат да се третираат лица кои страдаат од сезонско или генетско губење на косата и лицата со тенка и слаба коса.

PRP во трансплантацијата на коса

PRP има три улоги во трансплантацијата на коса:

  1. Ревитализација на фоликулите на влакната по трансплантацијата на коса (FUE со поддржана со PRP)
  2. Овозможување брз раст на косата по трансплантацијата
  3. Овозможување раст и стимулација на трансплантираните фоликули на косата.

Потребен е определен временски период пред да се пренесе екстрахираниот дел на местото каде што треба да се пресади. Овој процес е важен за фоликулите да останат во живот.

За таа цел, екстрахираните фоликули се чуваат во специјално подготвени комори.

Со новите методи, се додава PRP или фоликулите се размножуваат директно со раствор од PRP, чиј позитивен ефект доаѓа до израз многу брзо. Инектирањето PRP ги одржува фоликулите, помага за побрзо заздравување на лузните и го стимулира растот на фоликулите.

Постојат ли несакани појави од третманот со PRP?

PRP содржи крв од самиот пациент. Не постои алергиска реакција или ризик за инфекција. Во принцип, тоа е слично како самите себеси да си донирате крв. Ефектот од третманот со PRP може да биде различен за секој пациент. Третманот со PRP има суплементарен ефект. Резултатите се гледаат некое време по третманот. Овој третман го помага физичкото заздравување.

ТРЕТМАН

ТЕХНОЛОГИЈА

ACIBADEM

×
Search