Трансплантација на органи

Трансплантација на органи

Првите експерименти со трансплантација на органи беа изведени пред повеќе од сто години. Во раните проучувања, експериментите со трансплантација беа изведувани само на животни. Првата процедура на трансплантација на орган на човек беше изведена пред приближно педесет години. Благодарение на огромните достигнувања во медицината и здравствената нега, трансплантацијата на органи конечно достигна ниво на кое може да спаси човечки живот.

Како референтен центар за голем број на сложени третмани, Групацијата Аџибадем беше прва во многу области во Турција, а тоа важи и за трансплантацијата на органи и ткива. Некои од првите трансплантации во Аџибадем се:

  • првата трансплантација на бубрег на бебе со најмала тежина,
  • првата нефректомија на донатор на возрастод 84 години,
  • првата нефректомија на донатор со еден порт,
  • првата нефректомија на донатор преку вагината со методот NOTES,
  • првата трансплантација на бубрег од клинички мртов донатор на возраст од 85 години
  • првата трансплантација на дел од црн дроб од мајка-донатор на нејзиното осумгодишно дете, и тоа се само некои примери на таквите достигнувања.

Во областа на трансплантацијата на органи секојдневно има нови достигнувања. Реципиентите и донаторите, како и научниците и лекарите, постојано се стремат кон поздрав и подолг живот.

Дисфункционален орган или ткиво може да доведе до бавно, понекогаш и до брзо нарушување на функциите на целиот организам. Постојат многу опции за третман на пациенти со нарушена функција на некој орган, но, трансплантацијата е прифатена како најдоброто решение во поглед на терапевтските придобивки, квалитетот на живот и исплатливоста.

Трансплантацијата на органи и ткива е трансфер на орган или ткиво од едно тело или донаторско место во телото на пациентот. Причината за оваа трансплантација е да се замени оштетен или отсутен орган или ткиво. Со трансплантација на органи и ткива можат да се третираат болестите на бубрезите, црниот дроб, белите дробови или срцето, тип I дијабетес и некои типови канцер, како што е леукемијата. Трансплантацијата на органи и ткива може да се врши со делови од телото на пациентот, односно автографт, или од друго тело, што се нарекува алографт.

Од аспект на типот на дарителот, постојат два типа на трансплантација на органи и ткива: од живи донатори и од починати донатори (пациенти со клиничка смрт, кои се на интензивна нега). Од живите донатори можат да се трансплантираат бубрези и црн дроб, со оглед на тоа што луѓето се родени со два бубрега, а еден од нив е доволен за да се води нормален живот, додека пак црниот дроб е регенеративен орган.

Центрите на Аџибадем за трансплантација на органи се во центарот на вниманието со своите искусни специјалисти, врвна технологија и успешните трансплантации на црн дроб.

Единствениот орган којшто може да се регенерира

Црниот дроб се смета за најсложениот и метаболички најактивниот орган во човечкото тело. Црниот дроб може да продолжи да функционира дури и ако се отстрани 70% од неговото ткиво. Кога донаторот на црн дроб донира повеќе од половина од својот црн дроб за трансплантација, преостанатиот дел може да ја продолжи својата функција без некакви загуби или сериозни компликации. Тоа се должи на способноста за регенерација на црниот дроб и тој е единствениот орган којшто е во состојба да се обнови по отстранувањето на повеќе од половина од неговото ткиво.

Кога е потребна трансплантација на црниот дроб?

Пациентите можат да живеат нормално долго време, се додека  болеста напредува бавно, дури и кога се присутни воспаленија поради алкохолизам или болест на замастен црн дроб, хепатитис, долгорочни застои или камења на жолчните канали, некои метаболични болести, тумори или вродена дефициенција на ензими. Меѓутоа, откако ќе се манифестира инсуфициенција на црниот дроб, може да доведе до јадеж, едем во белите дробови и асцити во абдоменот, тежок хепатитис, крвавење и анемија.

Кога болеста на црниот дроб е во напредна фаза, можно е да дојде до промени во психологијата и однесувањето на личноста. Губитокот на телесна тежина, намалено количество на урина и заморот можат да прогресираат до кома.

Овие симптоми укажуваат дека црниот дроб на пациентот не може да ги задоволи потребите на организмот. Оваа состојба, наречена „инсуфициенција на црниот дроб“, остава простор само за трансплантација на црн дроб како единствена опција за пациентот.

Успешни резултати во златниот стандард „ортотопична трансплантација на црн дроб“

Во центрите за трансплантација на Аџибадем се врши трансплантација на црн дроб и од живи донатори и од кадавери. Методот што се применува кај овие операции е ортотопична трансплантација на црн дроб, метод којшто се смета за „златен стандард“ во светот. Со оваа модерна техника, големата вена која се наоѓа зад црниот дроб се сочувува со помош на хируршки стеги пред да се изврши операцијата. Услов за успешна операција е искусен хируршки тим и опрема со висок технички капацитет. Како и секоја трансплантација, и трансплантацијата на црниот дроб треба да се врши во болници и операциони сали кои се опремени со највисока технологија. Кога трансплантацијата се врши со орган од жив донатор, во примателот на органот се трансплантира половина од црниот дроб. Поради тоа, процесот на операцијата е многу комплициран. По трансплантацијата, живите донатори се отпуштаат од болница за 6-7 дена, а примателите на органи мораат да остана во болница 15-20 дена. Трансплантираниот црн дроб се регенерира и расте со голема брзина, достигнувајќи големина која е доволна за да ги задоволува потребите на организмот на примателот.

Меѓународен квалитет на инфраструктурата

Центрите за трансплантација на органи на Аџибадем поседуваат техничка инфраструктура која ги исполнува меѓународните стандарди. Примателите и донаторите на органи се третираат во операциони сали и единици за интензивна нега во целосно стерилни услови, со ламинарен проток и опрема со врвна технологија. Лабораториските процедури се вршат во Aџибадем Лабмед (Аcibadem Labmed), лабораторија со меѓународни стандарди, која е исто така членка на здравствената групација Aџибадем.

Искусен тим

Центрите за трансплантација на органи ја поседуваат целата технологија која е неопходна за трансплантација на црн дроб. Директорот на овој центар за трансплантација на црн дроб е проф. д-р Ремзи Емиролу, којшто внесе револуција во трансплантацијата на бубрези и црн дроб во Турција. Од 1998г., проф. Емиролу има извршено приближно 700 трансплантации на црн дроб и бубрези.

Проф. Емиролу и неговиот тим имаат искуство и во ауксилијарните трансплантации (кога не се отстранува целосно црниот дроб) и во стандардните ортотопични трансплантации на црниот дроб. Тимот исто така има искуство во сите видови ‘’шант’’ операции и ‘’Сугиура’’ процедурите кај пациенти со крвавење поради цироза на црниот дроб. Проф. Емиролу, кој ги изврши првите трансплантации на возрасни и педијатриски пациенти од живи донатори и кадавери, има објавено приближно 100 научни статии за трансплантацијата на органи, од кои 85 беа објавени во странство.

Групацијата Аџибадем го отвори својот прв Центар за трансплантација на органи во октомври, 2010. година. Денес има три центри кои се наоѓаат во Меѓународната болница во Истанбул, Аџибадем Бурса и универзитетската болница Аџибадем. Центрите за трансплантација на органи имаат тимови кои се обучени во светски познати институции и зад себе имаат над 2000 трансплантации на бубрези, 250 трансплантации на црн дроб и 60 трансплантации на панкреас. Центрите се поддржани со најдобрите клинички лаборатории и одделенија за интензивна нега во земјата и изведуваат трансплантација на бубрези и црн дроб.

Предностите на Аџибадем во трансплантацијата на бубрези

Врвна технологија и висококвалитетна услуга

Операционите сали и единиците за интензивна нега во Центрите за трансплантација на органи се опремени со инфраструктура со најнова технологија. Лапароскопската техника ја намалува потребата од интензивна нега за донаторот. Меѓутоа, за примателите на црн дроб и некои приматели на бубрег, престојот на одделение за интензивна нега е од пресудно значење.

Програмата за заштита на донаторите (следење и грижа за донаторот по трансплантацијата) е една од уникатните услуги кои се нудат во Центарот за трансплантација во Меѓународната болница.

Центрите за трансплантација на органи се целосно посветени на највисоките морални и етички стандарди во донацијата и трансплантацијата на органи. Тие се придржуваат кон принципите на истанбулската Декларација за борба против трговијата со човечки органи и „трансплант туризам“ на Здружението за трансплантација и Меѓународното здружение за нефрологија, како и Заедничкта изјава од амстердамскиот форум, усвоена од страна на Здружението за трансплантација во врска со негата за живите донатори на бубрег. Центарот исто така ги исполнува стандардите на турскиот Систем за координација на трансплантација на органи и ткива.

Инфраструктура по меѓународни стандарди

Операционите сали, лабораториите и единиците за интензивна нега се најважните делови кога станува збор за трансплантацијата на органи. Напредната технологија и меѓународно признатите стандарди на висок квалитет овозможуваат пациентите со трансплантација и донаторите да добиваат врвни медицински услуги и нега во лабораториите, единиците за интензивна нега и операционите сали на Aџибадем.

Специјалисти со меѓународно искуство вршат операции употребувајќи високотехнолошки методи. Таков пример е отстранувањето бубрег преку инцизија од само 5cm на препоните, целосно изведено со лапароскопска операција. Напредните медицински методи овозможуваат донаторите на органи да ја напуштат болницата 24 часа по операцијата, а да можат да се вратат на своите работни места во рок од една недела. Примателот на органот може да биде пуштен од болница за приближно една недела.

Прво во Аџибадем:

– првата singl port (со еден порт) нефректомија на донатор (преку папокот) во Турција во 2011г.

– првата донорска нефректомија со методот NOTES (преку вагината) во Турција во 2011г.

– првата singl port + NOTES донаторска нефректомија (преку вагината) во Турција во 2013г.

Целосно лапароскопски техники

Целосно лапароскопските техники кои се користат за операција, овозможуваат краток болнички престој за донаторот на органи. Овие техники се користат само во центрите со високостручен персонал со големо искуство и нудат многу предности во споредба со отворените операции. На пример, додека кај отворените операции се прават инцизии од 15-20cm, лапароскопијата овозможува инцизии од само 5cm во должина. Операцијата се врши со помош на камера која се внесува во абдоменот и овозможува визуелна контрола. Помала оперативна област имплицира помалку постоперативни болки и помал ризик кај оперативните рани. Отсуството на големите хируршки лузни го намалува ризикот од хернија, отрпнување, инфекции на оперативната област, пулмонален емболизам, како и грижите за естетскиот аспект. Со лапароскопската техника донаторите во вечерниот период од денот на операцијата можат да се мобилизираат и да почнат со внесување течности вечерта, следниот ден можат да започнат со внесување цврста храна и да ја напуштат болницата,  а следната недела можат да се врата на своите работни места. Примателот на органот се отпушта од болница за приближно една недела.


ТРЕТМАН

ТЕХНОЛОГИЈА

ACIBADEM

×
Search