ОРТОПЕДИЈА

ОРТОПЕДИЈА

Одделенијата за ортопедија и трауматологија на ACIBADEM за многу ортопедски заболувања обезбедуваат највисок квалитет на здраствена заштита за пациенти од сите возрасти. Ортопедските хирурзи на ACIBADEM се специјализирани во голем број области како што се општа ортопедија, ортопедска рехабилитација, спортски повреди, артроскопија и хирургија на колено, операција на рамената и лактот, микрохирургија на зглоб и дланка, хирургија на стапалото и скочен зглоб, хирургија на колкот, замена на зглобовите, микрохирургија , мускулно-скелетна онкологија, трансплантација, операции на ‘рбетот, инженерство за рехабилитација, траума и педијатриска ортопедија.

Во одделот за ортопедија се користат современи техники за дијагностицирање и има избор на најнапредни третмани за целиот мускулен и скелетен систем, како и за ‘рбетните заболувања и трауми.

Поцедурите се следни:

 • Операции на сколиоза и ‘рбетни пршлени
 • Дислокации на зглобови
 • Искинати мускули и тетиви
 • Третирање на сите фрактури и дислокации на пациенти со политраума
 • Артроскопски операции (рамо, колк, колено, скочен зглоб и зглоб на рака)
  • Гонартроза и коксартроза
  • Протеза за колкот и коленото
  • Операции за ревизија на инфекција од протеза и загуба на истата
  • Операции на периацетабуларна и висока тибијална остеотомија
 • Операции на ‘рбетот
  • Деформитети на  ‘рбетот (сколиоза, кифоза)
  • Спондилолистеза (дислокација на пршлените)
  • Дегенеративни болести на ‘рбетот
  • Повреди на ‘рбетот (цервикални, торакални, лумбални, сакрални)
  • Инфекции на ‘рбетот (туберкулоза на ‘рбетот, неспецифични инфекции)
  • Тумори на ‘рбетот (основни – метастатски)
 • Ортопедски деформитети
 • Операции за издолжување на коските
  • Примена на надворешни фиксации при деформитети во коските
  • Неврзани фрактури и инфекции на коските
 • Различни педијатриски болести на зглобот на колкот (вродена дислокација на колкот, асептични некрози)
  • Сите видови на вродени и развојни проблеми како вродена дислокација на колкот, песекинованус, хемимелија
  • Сите педијатриски ортопедски заболувања, како што се Пертесова болест, проблеми со коските и меките ткива, инфекции на коските, проблеми во одењето поради разлика во должините (куцање, накривен од).
  • Сите видови на трауми и спортски повреди, фрактури, прекини на тетивите и лигаментите
  • Невро-мускулни проблеми како церебрална парализа, миелодисплазија, парализа при раѓање, Charcot-Marie Tooth-ова болест.
 • Целосна замена на коленото
 • Целосна замена на колкот
 • Болести на скиочниот зглоб и стапалото (Халукс Валгус и др.)
 • Артропластични интервенции (колк, колено, рамо, операции на ендопротезата)
 • Болести и операција на дланката (исто така се изведуваат микрохируршки интервенции)
  • Операција на горни екстремитети
  • Операција на дланката, зглобот на дланката и целата рака
  • Микрохирургија
  • Реплантација
  • Слободни трансфери на ткиво
  • Реконструкција на сите акутни трауми, повреди на горните екстремитети, артпланти и артроскопија на малите зглобови
  • Реконструкција на вродени деформитети на дланките
 • Тумори на мускулниот и скелетен систем

За повеќе информации за болести на ‘рбетот и нивниот третман, посетете го нашиот Спинален центар, кој е еден од нашите центри за извонредност.

×
Search