» Ортопедија
Ортопедија

Ортопедија

Одделенијата за ортопедија и трауматологија на ACIBADEM за многу ортопедски заболувања обезбедуваат највисок квалитет на здраствена заштита за пациенти од сите возрасти. Ортопедските хирурзи на ACIBADEM се специјализирани во голем број области како што се општа ортопедија, ортопедска рехабилитација, спортски повреди, артроскопија и хирургија на колено, операција на рамената и лактот, микрохирургија на зглоб и дланка, хирургија на стапалото и скочен зглоб, хирургија на колкот, замена на зглобовите, микрохирургија , мускулно-скелетна онкологија, трансплантација, операции на ‘рбетот, инженерство за рехабилитација, траума и педијатриска ортопедија.

Во одделот за ортопедија се користат современи техники за дијагностицирање и има избор на најнапредни третмани за целиот мускулен и скелетен систем, како и за ‘рбетните заболувања и трауми.

Поцедурите се следни:

 • Операции на сколиоза и ‘рбетни пршлени
 • Дислокации на зглобови
 • Искинати мускули и тетиви
 • Третирање на сите фрактури и дислокации на пациенти со политраума
 • Артроскопски операции (рамо, колк, колено, скочен зглоб и зглоб на рака)
  • Гонартроза и коксартроза
  • Протеза за колкот и коленото
  • Операции за ревизија на инфекција од протеза и загуба на истата
  • Операции на периацетабуларна и висока тибијална остеотомија
 • Операции на ‘рбетот
  • Деформитети на  ‘рбетот (сколиоза, кифоза)
  • Спондилолистеза (дислокација на пршлените)
  • Дегенеративни болести на ‘рбетот
  • Повреди на ‘рбетот (цервикални, торакални, лумбални, сакрални)
  • Инфекции на ‘рбетот (туберкулоза на ‘рбетот, неспецифични инфекции)
  • Тумори на ‘рбетот (основни – метастатски)
 • Ортопедски деформитети
 • Операции за издолжување на коските
  • Примена на надворешни фиксации при деформитети во коските
  • Неврзани фрактури и инфекции на коските
 • Различни педијатриски болести на зглобот на колкот (вродена дислокација на колкот, асептични некрози)
  • Сите видови на вродени и развојни проблеми како вродена дислокација на колкот, песекинованус, хемимелија
  • Сите педијатриски ортопедски заболувања, како што се Пертесова болест, проблеми со коските и меките ткива, инфекции на коските, проблеми во одењето поради разлика во должините (куцање, накривен од).
  • Сите видови на трауми и спортски повреди, фрактури, прекини на тетивите и лигаментите
  • Невро-мускулни проблеми како церебрална парализа, миелодисплазија, парализа при раѓање, Charcot-Marie Tooth-ова болест.
 • Целосна замена на коленото
 • Целосна замена на колкот
 • Болести на скиочниот зглоб и стапалото (Халукс Валгус и др.)
 • Артропластични интервенции (колк, колено, рамо, операции на ендопротезата)
 • Болести и операција на дланката (исто така се изведуваат микрохируршки интервенции)
  • Операција на горни екстремитети
  • Операција на дланката, зглобот на дланката и целата рака
  • Микрохирургија
  • Реплантација
  • Слободни трансфери на ткиво
  • Реконструкција на сите акутни трауми, повреди на горните екстремитети, артпланти и артроскопија на малите зглобови
  • Реконструкција на вродени деформитети на дланките
 • Тумори на мускулниот и скелетен систем

За повеќе информации за болести на ‘рбетот и нивниот третман, посетете го нашиот Спинален центар, кој е еден од нашите центри за извонредност.

ACIBADEM Healthcare Group нуди најквалитетни медицински и хируршки третмани на спортски повреди кои се изведуваат во најсовремени установи од страна на водечки експерти и истражувачи од спортската медицина.

Клиниката за ортопедија и спортска медицина ACIBADEM  ги задоволува потребите на националните и меѓународните спортски клубови и федерации, како и на професионалните спортисти и на аматерите, давајќи услуги со извонреден квалитет во областа на спортската медицина, физиотерапијата и рехабилитацијата, ортопедската хирургија, кардиопулмоналната медицина, спортската физиологија, применета биомеханика и терапијата на болка.

ACIBADEM нуди комплетен спектар на услуги од третмани за превенција од повреди до подобрување на способности. Клиниката нуди клиничка поддршка, знаење и капацитети со што се обезбедува максимизирање на тренинзите и натпреварувачкиот потенцијал на аматерите и професионалните спортисти. Персонализираните вежби и едукативни програми вклучуваат проценка на физичката спремност и услуги за поддршка, како што се совети за исхраната и диетикатата, психологијата, физиологијата и физичките вежби. Исто така, се третираат спортските повреди и се обезбедуваат превентивни прегледи за спортистите.

Стручно лекување и овозможување на брзо закрепнување

Процедурите за лекување кои ги изведуваат специјалистите на Клиниката за спортска медицина ACIBADEM им овозможуваат побрзо враќање на спортистите на своите професионални кариери.

Спортска медицина

Екипата за спортската медицина ја сочинуваат двајца лекари од спортска медицина и спортски физиолог. Докторите веќе имаат искуство како консултанти и лекари  во лекарскиот тим на турската фудбалска репрезентација како и на други водечки фудбалски клубови. Тие исто така биле консултанти и лекари во лекарски тимови за други спортови како кошарка, одбојка, ракомет, борење, веслање и тенис. Услугите што ги нуди нашиот тим за спортска медицина се следниве:

 • Евалуација на медицинските испитувања на фудбалери; изведување на тестови за способност и по потреба упатување на пациентите до соодветни специјалисти за понатамошно испитување.
 • Одредување на предиспозиција за спортски повреди преку анализа на движењето во соработка со специјалисти за применета биомеханика. Дијагноза на повреди и болести во соработка и консултација со други медицински специјалисти.
 • Имплементација на програми за рехабилитација по претрпени повреди или заболувања и обезбдување на сигурно враќање на спортот со можност за постигнување максимални резултати.
 • Следење на способностите на спортистите од страна на спортски физиолози, тренери и помош на спортистите за постигнување на нивните максимални резултати.
 • Едукација на спортистите за здравствените проблеми поврзани со допинг и анти-допинг.
 • Создавање на персонализирани програми за вежбање против дебелина и седечки начин на живот.

Спортска физиологија

Дисциплината спортска физиологија главно се однесува на четири различни групи пациенти и посетители: Првата група ја сочинуваат здрави спортисти кои добиваат превентивни услуги или услуги за подобрување на нивните постигнувања, како што се процена на ефикасноста, спортски тестирања, препораки, советувања, итн. Втората група ја сочинуваат аматери или професионални активни спортисти кои се во процес на враќање на спортот по претрпени повреди или операција. Третата група на пациенти се оние со седечки животен стил или оние кои рекреативно се занимаваат со спорт и прават дијагностички и функционални тестови на нивните способности и совети за планирање на вежби. Последната група е составена од пациенти со хронични заболувања или состојби како што се хипертензија, метаболички синдром, дијабетес или дебелина.

Кардиопулмонална медицина

Во ACIBADEM Hospitals Group болниците се изведуваат ехокардиографија, вежби и лабораториски услуги за срцевиот ритам и неинвазивни тестови како што се амбулантно следење на крвниот притисок, интервенции како што се ангиографија, катетеризација, електрофизиолошко испитување на срце и аблација. За фудбалерите, ACIBADEM ги нуди следните услуги од кардиолошки аспект:

 • Снимање пред поединечен натпревар, медицинска консултација пред, после и за време на натпреварувачката сезона.
 • Сеопфатен медицински третман на воочени проблеми.
 • Евалуација на пациенти со хронична болест кои сакаат да вежбаат, проценка на ризик, план за вежбање, и одредување на нивото на тежина на вежбите за пациентот од страна на доктор по спортската медицина и спортски физиолог.

Физикална медицина и рехабилитација

Одделот за Физикална медицина и рехабилитација (PM & R) се протега на 1.000 m2 внатрешен и 350 m2 надворешен простор, дизајниран да се соочи со секаков вид на спортски повреди или здравствени проблеми почнувајќи од нивното дијагностицирање па се до враќањето на спортистот во игра. Тимот на PM & R составен од ортопеди, спортски лекари и физиотерапевти е одговорен за целосната грижа за спортистите и се труди да ги врати спортистите во најдобра здравствена и физичка кондиција во најкратко можно  време.

Физикална медицина и рехабилитација

Физикална терапија

Тимот на физиотерапевти во спортската клиника ACIBADEM Sports Clinic имаат сестрано искуство за спортската рехабилитација, со посебен акцент на фудбалерите и се со додатни квалификации за третирање на остеопатија, рачна терапија и физиологија. Во две од главните одделенија на одделот се сместени седумнаесет простории за третман, со што овозможуваат сите видови терапии од широкиот спектар на физикалната терапија. Одделот за физикална терапија е опремен со базен за вежбање и рехабилитација, бесконечен базен, хидромасажа, механизам со прилагодлива контрола на гравитација, изокинетички систем, систем за евалуација и рамнотежа, ESWT третман и многу други модалитети.  Во процесот на рехабилитација се користат фудбалското игралиште (36×8 метри) и лентата за трчање (40×1.65) препорачани од ФИФА.

Применета биомеханика

Одделот за биохмеханика користи камери со висока осетливост за системи на анализа на движењето со кои што може да се анализираат/проценуваат движечките способности и можности на спортистите. Освен кај спортистите, се користат и кај пациенти со голем број на ортопедски и невролошки нарушувања. Како резултат на овие анализи:

 • Можат да се испитуваат кинематиката и биомеханиката на спортистот заради поуспешно креирање на соодветни план за лекување,
 • Спортистите редовно се прегледуваат поради нивната изложеност на повреди а заради навремена превенција,
 • На спортистите може да им се препишат додатни неопходни вежби и динамична ортоза врз база на податоците од анализите. Податоците од анализите можат да бидат употребени во научни испитувања и анализи,
 • Персоналот на одделот има големо искуство и знаење во проценката на движењето и трчање и употреба на корективни помагала како влошки за корекција на воочените проблеми.

Терапија на болка

Одделението за терапија на болка помага во третманот на фудбалерите низ континуирани нервни блокови, епидурални интервенции, симптоматски блокови, интервертебрални и интрадискални апликации, и невроаблативни и невромодулативни техники. Одделот ја поседува сета неопходна опрема и инфраструктура за терапија на болка: соба за интервенции, стимулациони уреди, радиофреквентен генератор за лезии (техника на радиофреквентни лезии), криотерапија, озонски генератор, и 24/7 достапна операциона сала. Пациентите кои го посетуваат одделот за терапија на болка страдаат од болки во вратот и грбот поради проблеми со ‘рбетот.

Диететика и исхрана

Клиниката поседува диететичар кој што им помага и ги едуцира пациентите, аматерите и професионалните спортисти на било која возраст и пол, без разлика со каков спорт се занимаваат. Диететичарот секојдневно следи како се исхрануваат спористите и дава дополнителни препораки и совети доколку е потребно. Тој исто така ги советува спортистите кои треба да ја контролираат својата телесна тежина и планира стратегии за ергогени/нутритивни суплементи за да се постигнат оптималните резултати. Понуденото стручно мислење вклучува генерален план на исхраната, консултации околу губење и одржување на телесната тежина, следење и евалуација на обликот на телото, едукација за хидратација и рамнотежа на електролитите, компетенција, опоравување, и едукација за употребување на соодветни суплементи, опасности од допинг и антидопинг.

Психологија

Клиниката располага и со назначен психолог кој дава психолошка поддршка, консултации и дополнителни психолошки услуги на спортистите, главно пред и по операциите или за подобрување на спортските способностите на неповредени спортисти. Популацијата пациенти / посетители вклучува аматери и професионални спортисти од сите возрасти, двата пола, како и од сите спортови.


Поврзани стории на пациенти

Болката во колената треба да се сфати сериозно
Болката во колената треба да се сфати сериозно

 Оние кои почнуваат со вежбање за да имаат здраво тело и за да го подобрат квалитетот на својот живот, страдаат од повреди кои се резултат на неправилни движења. Една од најчестите вакви повреди е повредата на колено. Услови за започнување со вежби се избор на вежби кои се адекватни за вашата физичка состојба, соодветна облека […] Read More

Поврзани вести и статии

ДО КИНЕЊЕ НА МЕНИСКУС МОЖЕ ДА ДОЈДЕ НА КОЈА БИЛО ВОЗРАСТ
ДО КИНЕЊЕ НА МЕНИСКУС МОЖЕ ДА ДОЈДЕ НА КОЈА БИЛО ВОЗРАСТ

НЕ ИЗНЕНАДУВАЈТЕ СЕ, ВАКВИТЕ ПОВРЕДИ МОЖЕ ДА СЕ СЛУЧАТ И КАЈ ДЕЦА! ОВАА СОСТОЈБА, КОЈА ПОВЕЌЕ СЕ СМЕТА ЗА ЗАБОЛУВАЊЕ НА ВОЗРАСНИТЕ, МОЖЕ ДА СЕ СРЕТНЕ И КАЈ ДЕЦА НА ВОЗРАСТ НАД 10 ГОДИНИ. Постојат многу заблуди во врска со кинењето на менискусот, кое многу години наназад сите го нарекувавме „спортска болест“. Најголем дел од […] Read More
ЕРА НА ХИРУРГИЈАТА НА КОЛЕНО СО ПОМОШ НА РОБОТ кај калцификација на зглоб на колено
ЕРА НА ХИРУРГИЈАТА НА КОЛЕНО СО ПОМОШ НА РОБОТ кај калцификација на зглоб на колено

ОПЕРАЦИИТЕ НА ДЕГЕНЕРАЦИЈА НА ‘РСКАВИЦАТА, ПОЗНАТА И КАКО КАЛЦИФИКАЦИЈА, СЕГА МОЖАТ ДА СЕ ВРШАТ И СО РОБОТСКА ХИРУРГИЈА. ОВОЈ МЕТОД ГО НАМАЛУВА ВРЕМЕТРАЕЊЕТО НА ЗАЗДРАВУВАЊЕ И ГО ПРОДОЛЖУВА ЖИВОТНИОТ ВЕК НА ПРОТЕЗИТЕ КОИ СЕ ИМПЛАНТИРААТ СО ХИРУРШКИТЕ ОПЕРАЦИИ. Проблемите при качување или слегување по скали, болка при седење или одење, неможност за слегување по надолнина […] Read More

ТРЕТМАН

ТЕХНОЛОГИЈА

ACIBADEM

×
Search