РОБОТСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА - Acıbadem Healthcare Services (MK)
РОБОТСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА

РОБОТСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА

Роботска рехабилитација од светска класа во „Аџибадем“

Болестите на мускулите, скелетот и нервниот систем предизвикани од раѓање или траума може да причинат болка и дисфункции кои ги ограничуваат движењата на луѓето. Иако се прават обиди повеќето од нив да се третираат со лекови и вежбање, технологијата влезе во игра како надеж за пациентите кои стануваат неспособни да ги извршуваат секојдневните активности. Покрај класичната примена на физикална терапија и рехабилитација, роботските системи за рехабилитација што ги нуди технологијата во развој се погодни за луѓето кои се одржуваат во живот.

Кај класичните процедури на физикална терапија и рехабилитација се применува сет програми за вежбање кои ќе ја зајакнат мускулната сила и структурата на коските. Обидот да се врати старата сила на мускулите, всушност е обид да се спречи регресија на постоечката нервна стимулација. Сепак, некои пациенти не можат да ги движат мускулите поради траума или болест, или дури и ако го прават тоа, не можат да ги користат своите органи како што треба. Со цел пациентите да ги вратат старите функции, потребно е да се активираат тивките нервни клетки кои сѐ уште не ја загубиле функцијата. Можноста што ја нуди денешната технологија за пациентите кои не можат да се движат се системите за роботска рехабилитација.

Системи за роботска рехабилитација

Системите за роботска рехабилитација се уреди кои помагаат да се дијагностицираат и третираат здравствени состојби во мускулно-скелетниот и нервниот систем. Тие ги намалуваат настанатите нарушувања и ги подобруваат функциите преку превенција или лекување на компликации.

Роботската рехабилитација обезбедува интензивна и сеопфатна неврорехабилитација кај пациентите во процесот на физикална терапија. Позитивно влијае на реорганизацијата на нервниот систем, помагајќи му на пациентот да ја врати функционалноста на највисоко можно ниво.

Роботската рехабилитација опфаќа рехабилитација и третман на многу различни невролошки и ортопедски болести. Некои од болестите со кои најчесто се среќаваме и за кои обезбедуваме услуги во областа на рехабилитација се следните:

 • Мозочен удар (парализа)
 • Трауматска повреда на мозокот
 • Парализа поради тумор на мозокот
 • Повреда на ‘рбетниот мозок
 • Паркинсонова болест
 • Мултиплекс склероза (МС)
 • Церебрална парализа
 • Нарушувања на одот и рамнотежата кај геријатриски пациенти
 • Повреди на нервите
 • Последователни ортопедски операции

Неодамнешните научни студии сугерираат дека во мозокот постојат резервни клетки и дека нови задачи може да се научат преку нивно преобликување со помош на добра програма за рехабилитација. Неопходно е веднаш по болеста/траумата да започне сеопфатна програма за физикална терапија и рехабилитација со цел пациентите да се вратат на нормален здрав начин на живот, а оштетениот орган што е можно подобро да функционира. Вклучувањето на роботската рехабилитација во овој процес на физикална терапија е важен пристап што ќе ја зголеми ефикасноста на лекувањето. Во процесот на роботска рехабилитација, кај пациентите се применува програма за лекување која ги опфаќа најновите методи на лекување и актуелната технологија. Благодарение на приспособливите роботи за рехабилитација кои може да се програмираат, се подготвува третман специфичен за пациентот. На пример, зајакнати ортози со компјутерски контролирани мотори за поддршка на движењето на зглобовите во системот за роботска рехабилитација го подобруваат опсегот на движење на зглобовите преку намалување на отпорот на зглобот. Фактот дека пациентот ги гледа движењата на телото кон визуелна цел создадена во виртуелно опкружување, обезбедува почувствителен фидбек за пациентот, со што се забрзува учењето на движења во мозокот. Примената на нови графички интерфејси и поеколошки сценарија, како и задачи со поголеми когнитивни барања, овозможуваат активно физичко и когнитивно вклучување на пациентите за време на роботската терапија, одржувајќи ја нивната мотивација и желба да учествуваат во третманот.

Роботска рехабилитација во „Аџибадем“

Во рамките на роботска рехабилитација ние применуваме:

 • Роботски вежби за одење
 • Роботски вежби за дланка-рака
 • Роботски вежби за рамнотежа-координација
 • Работна терапија
 • Говорно–јазична терапија и терапија за голтање
 • Анализа на одот
 • Проценка и лекување на спастичност
 • Инјекции кои спречуваат прекумерна контракција

Нашиот Центар за роботска рехабилитација располага со „Lokomat Pro“ со детски ортози како робот за одење, „Armeo Spring“ како робот дланка-рака, „C-Mill VR+“ со поддршка за телесна тежина и костим за рамнотежа.

Вежби за одење со помош на робот

Кај педијатриски и возрасни пациенти чии нозе се целосно парализирани или тешко повредени, физиолошките (нормални) вежби за одење може да се применат преку системот за поддршка на телесната тежина и ортози што се носат кои можат да се приспособат за пациентот.

Роботот за одење комбинира технологија и виртуелна реалност за да овозможи повторно одење и враќање на функцијата на нозете многу побрзо и попрецизно од конвенционалните видови физикална терапија.

Роботскиот систем го крева пациентот нагоре, а потоа роботските стапала го движат пациентот со моторна сила. При одење, пациентот движи колку што може, а роботот го завршува она што не може. Прецизни мерења со сензори на колената и ортози на колковите го проценуваат напорот на пациентот и ја прикажуваат реакцијата на секое индивидуално тело кон одредено движење на монитор.

Соодветно на тоа, преку менување на поставките, делот што пациентот не може да го направи се развива со помош на многу интензивен и повторувачки третман благодарение на роботот. Покрај тоа, за активно учество и мотивација на пациентот во третманот се користи „гејмификација“. Компјутерски игри во кои се прават одредени движења помагаат за подобро фокусирање преку посветување внимание или со други зборови се стимулира мозокот. Со повторно активирање на мозокот, тој создава основа за закрепнување на мозочните клетки.

Робот за рака

Помага да се обноват функциите на повредената рака, подлактица и зглоб кај пациенти кои имале мозочен удар или имаат оштетени функции на раката. Тоа е егзоскелет (надворешен скелет кој може да се носи) што ја поддржува раката на пациентот, намалувајќи ја нејзината тежина и зголемувајќи го активното движење на раката во 3-Д простор. Со приспособлив систем на суспензија за горниот екстремитет, роботот му овозможува на пациентот да ја активира постојната сила, опсег на движење и функции за координација со цел да ја опушти раката на пациентот и да ги заврши вежбите на забавен начин користејќи апликации за виртуелна реалност.

Напредни вежби за одење и рамнотежа

Тие се вежби за рехабилитација на одот и рамнотежа со помош на лента за трчање, со систем за поддршка на телесната тежина и аудио-визуелни фидбек механизми, симулирајќи секојдневни животни предизвици преку виртуелна реалност. Тоа им помага на невролошките и ортопедските пациенти побрзо да ја вратат подвижноста со повторно интензивно лекување. Се користи за проценка и третман на рамнотежата и усогласеност на одот. Формирањето на симетричен модел на одење е поддржано од визуелни фидбек механизми како што се испакнувања на површината на лентата за трчање.

Најдобро време за роботска рехабилитација

Роботска рехабилитација може да се започне во кој било стадиум на болеста. Сепак, утврдено е дека стапката на закрепнување е поголема кај пациентите кои започнале со лекување во раниот период, пациентот е понезависен во секојдневните животни активности, а дисфункционирањето после болеста е помало. Се препорачува роботската рехабилитација да започне во рок од 2-3 недели, особено по крвавење во мозокот. Кај повредите на ‘рбетниот мозок, лекувањето може да започне откако ќе се стабилизира оперативната област. Кај МС, Паркинсонова болест и мускулни заболувања, лекувањето треба да започне веднаш штом ќе почнат да се влошуваат дневните функции на пациентот.

Главната цел на лекувањето е да се врати способноста за одење кај пациенти кои не можат да одат или да се подобри способноста за одење кај пациенти кои можат да одат. За да може да се примени третманот, најмалку една голема мускулна група на нозете на пациентот треба да има сензорни или моторни движења, па дури и мали.

Благодарение на системот за одење со помош на робот, со педијатриски ортози, педијатриските пациенти со нарушена функција на одење поради церебрална парализа, трауматска повреда на мозокот или други невролошки нарушувања можат да се обучат за роботско одење. Специјалните уреди развиени за деца обезбедуваат удобност и оптимална компатибилност за тие пациенти, што овозможува да се постигнат истите функционални предности како и верзијата за возрасни.

Центарот за роботска рехабилитација во болницата „Аџибадем Таксим“ опфаќа специјално проектирани системи за поддршка на телесната тежина, роботски уреди и уреди кои овозможуваат виртуелната реалност да помогне во развојот на различни функции на телото. Со уредите во Центарот, создаден со најнова технолошка инфраструктура и искусен лекарски персонал на Здравствената групација „Аџибадем“, се прави обид да се вратат загубените функции користејќи најсовремени технологии, осигурувајќи дека одредени движења и/или функционални задачи постојано се повторуваат. Центарот за физикална терапија и рехабилитација во болницата „Аџибадем Таксим“ продолжува да обезбедува светски познати првокласни здравствени услуги за своите пациенти не само од Турција, туку и од целиот свет.

ТРЕТМАН

ТЕХНОЛОГИЈА

ACIBADEM

×
Search