ЗОШТО АЏИБАДЕМ

ЗОШТО АЏИБАДЕМ

ЕКОСИСТЕМ кој претставува пример за здравствени услуги во светот…

Благодарение на својот континуиран развој уште од 1991година, “Acıbadem Healthcare Group“стана една од водечките институции во Турција во областа на приватните здравствени услуги, а сега тргнува напред заедно со своите партнери од“IHH Healthcare Berhad“,едни од најголемите групации на Далечниот исток во 2012. година. Аџибадем сега се состои од 21 болници и 13 медицински центри, и така станува втор најголем светски ланец на здравствени услуги под покоровителство на“IHH Healthcare Berhad“. Секоја година, голем број на пациенти од целиот свет одбира да се лечи во Турција,и сите тие пациенти го преферираат Аџибадем кој обезбедува услуги врз основа на најнапредни светски технологии и тимови стручњаци кои ги исполнуваат меѓународните стандарди и квалитети, а нив ги сочинува 3.500доктори и 4.000 медицински сестри.

Глобално конкурентни интегрирани здравствени услуги

Освен болници и медицински центри, “Acıbadem Healthcare Group“ нуди и светски пример на поставувања на својот специјално интегриран систем на здравствена нега кои ги обфаќа и бројните институции за пружaње здравствена заштита. “Acıbadem Labmed“ во рамките на својот здравствен профил нуди широк спектар на услуги кои ги вклучуваат: генетика, патологија, матични клетки и матични клетки од папочната врвца. Acıbadem Healthcare Gro­up обезбедува комплементарни здравствени услуги преку своите здруженија кои ги вклучуваат “Acıbadem Project Management“ (проектен менаџмент),  кој работи на развојот на болничките проекти; “Acıbadem Mobile Health“ (мобилно здравство), кој обезбедува мобилни здравствени услуги, АПлус, кој води сметка за хигиенските потреби и кетеринг во болниците и големите компании.

 ВО 2016-та година, “Acıbadem Healthcare Group“ ги превзема групациите “Tokuda Group“ и “City Clinic Group“, двете водечки компании за здравствена заштита во Бугарија. Инвестицијата од 125 милиони евра му овозможи на Аџибадем да го прошири своето работење со 4 болници и 4 центри за здравствена заштита, на тој начин станувајќи најголема приватна компанија за здравствена заштита во Бугарија. Аџибадем во моментот нуди свои услуги во 22 болници и 15 клиники во 4 држави.

Обезбедување компактни услуги воцентри со врвен квалитет

Сите болници во групацијата не само што ги исполнуваат светските стандарди, тие исто така се истакнуваат по својот врвен квалитет. 11 центри за рак      (хирургија,радиотерапија,хемотерапија), 16 центри за срце (кардиологија за деца и возрасни и кардиохирургија), 11 центри за инвитро ( неплодност-IVF), 5 центри за трансплатација на органи (црн дроб, бубрег, коскена срж) 9 центри за болести на ‘рбет, 1 центар за спортска медицина акредитиран од ФИФА, 19 центриза лечење на дојки, 8 центри за лечење на дебелината и  6 центри за роботска хирургија  кои се национално и меѓународно акредитирани поради нивната најнапредна технологија која се користи и поради експерти кои имаат значајни искуства во својата област.

Меѓународен квалитет на здравствената нега

“Acıbadem Healthcare Group“ нуди услуги во согласност со националните и меѓународните стандарди со пристап за подобрување на квалитетот и безбедноста на пациентите. Сите болници кои припаѓаат во групата, во Турција годишно ги оценува Министерството за здравство во согласност со стандардите за квалитет во здравството. Покрај тоа ,“Acıbadem Maslak“, “Adana“, “Atakent“, “Sistina“, Градската клиника “Tokuda“ и Градската клиника “Umbal EOOD“ исто така имаат акредитација на меѓународна комисија (Joint Commission International).

Во соработка со “Labmed Dortmund GmbH“, кој активно работи во Германија повеќе од 30 години, која се однесува на референтни лабораториски услуги му обезбеди на Acıbadem Labmed сертификат/акредитација “ISO 15189 Clinical Laboratory Accreditation Certificate”.

Центар за здравствен туризам

Болниците кои се членови на “Acıbadem Healthcare Gro­up“ и кои обезбедуваат специјализирани услуги во областа на здравствената нега, обезбедуваат дијагностички услуги и третмани за многубројни меѓународни пациенти кои доаѓаат во нашата земја. Во моментов Турција е една од водечките земји во областа на здравствениот туризам благодарејки на дијагностиката и третманите кои се изведуваат во склад со светските стандарди.

×
Search